تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت ویرچوا از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

13.08%
$0.123049
۷,۱۶۰ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۵۹ تومان
معاملات روزانه $10,156,682
ارزش بازار $179,765,395
سکه در گردش 1,460,924,569 VANRY
ارزش بازار رقیق شده $295,213,173
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶,۵۱۲.۷۱ ت
Jul 11, 2024
$0.110853
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶,۶۵۷.۸۵ ت
Jul 07, 2024
$0.109855
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۸,۴۵۸.۴۱ ت
Jul 03, 2024
$0.137191
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۸,۱۳۰.۴۵ ت
Jun 29, 2024
$0.132719
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۸,۶۹۲.۷۹ ت
Jun 25, 2024
$0.141888
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۸,۴۶۰.۹۱ ت
Jun 21, 2024
$0.142353
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۰,۴۱۲.۸۶ ت
Jun 17, 2024
$0.177432
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۰,۹۱۵.۹۳ ت
Jun 13, 2024
$0.185094
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۰,۶۶۱.۲۸ ت
Jun 09, 2024
$0.180419
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۳,۷۰۷.۳۲ ت
Jun 05, 2024
$0.234821
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۶۰۸.۴۱ ت
Jun 01, 2024
$0.197123
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۲,۲۶۳.۶۱ ت
May 28, 2024
$0.212445
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۰,۵۹۱.۹۸ ت
May 24, 2024
$0.181938
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۵۴۲.۲۰ ت
May 20, 2024
$0.177490
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۵۸۳.۳۸ ت
May 16, 2024
$0.180150
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۲۵۷.۴۱ ت
May 12, 2024
$0.168657
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۲۷۸.۱۱ ت
May 08, 2024
$0.183343
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۴۰۸.۷۳ ت
May 04, 2024
$0.168690
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۳۹۷.۲۸ ت
Apr 30, 2024
$0.168927
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۳۷۶.۳۵ ت
Apr 26, 2024
$0.178544
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۰۰۱.۹۵ ت
Apr 22, 2024
$0.168548
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۹,۹۱۳.۱۲ ت
Apr 18, 2024
$0.147777
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۰,۴۱۹.۲۱ ت
Apr 14, 2024
$0.149821
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۴,۸۶۸.۴۱ ت
Apr 10, 2024
$0.228971
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۴,۸۴۵.۹۳ ت
Apr 06, 2024
$0.228791
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۶,۶۱۶.۷۶ ت
Apr 02, 2024
$0.263515
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۷,۷۹۷.۲۴ ت
Mar 29, 2024
$0.288184
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۶,۵۴۹.۱۱ ت
Mar 25, 2024
$0.268075
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۸,۷۱۹.۱۹ ت
Mar 21, 2024
$0.305365
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۵,۴۳۵.۷۹ ت
Mar 17, 2024
$0.258205
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۶,۵۶۱.۰۷ ت
Mar 13, 2024
$0.277423
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۰,۳۳۰.۴۷ ت
Mar 09, 2024
$0.172844
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۷,۹۸۷.۶۸ ت
Mar 05, 2024
$0.132422
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۴,۸۸۲.۰۰ ت
Mar 01, 2024
$0.082466
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۵,۰۹۳.۴۴ ت
Feb 26, 2024
$0.088817
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۵,۳۷۵.۴۵ ت
Feb 22, 2024
$0.094352
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۴,۱۸۷.۶۲ ت
Feb 18, 2024
$0.074781
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۳,۳۳۸.۲۶ ت
Feb 14, 2024
$0.060525
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۳,۱۸۴.۶۹ ت
Feb 10, 2024
$0.058046
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۳,۱۵۶.۱۲ ت
Feb 06, 2024
$0.057031
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۳,۳۳۵.۱۲ ت
Feb 02, 2024
$0.057258
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۳,۴۶۶.۱۷ ت
Jan 29, 2024
$0.060911
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۳,۳۰۵.۱۴ ت
Jan 25, 2024
$0.059528
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۳,۴۹۰.۹۴ ت
Jan 21, 2024
$0.064875
۲۷ دی ۱۴۰۲
۳,۳۹۹.۶۹ ت
Jan 17, 2024
$0.063664
۲۳ دی ۱۴۰۲
۳,۰۲۴.۵۶ ت
Jan 13, 2024
$0.057645
۱۹ دی ۱۴۰۲
۳,۰۰۴.۱۵ ت
Jan 09, 2024
$0.058391
۱۵ دی ۱۴۰۲
۲,۸۰۸.۴۸ ت
Jan 05, 2024
$0.054467
۱۱ دی ۱۴۰۲
۲,۸۴۷.۳۴ ت
Jan 01, 2024
$0.055620
۰۷ دی ۱۴۰۲
۲,۹۵۱.۲۴ ت
Dec 28, 2023
$0.058327