تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت uShark از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵.۸۴ ت
Jul 19, 2024
$0.000100
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۵.۸۶ ت
Jul 17, 2024
$0.000101
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵.۲۰ ت
Jul 15, 2024
$0.000089
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶.۰۸ ت
Jul 13, 2024
$0.000104
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶.۴۰ ت
Jul 11, 2024
$0.000108
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۵.۹۵ ت
Jul 09, 2024
$0.000099
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸.۱۸ ت
Jul 07, 2024
$0.000135
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۶.۶۸ ت
Jul 05, 2024
$0.000107
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۸.۱۲ ت
Jul 03, 2024
$0.000131
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۷.۶۱ ت
Jul 01, 2024
$0.000122
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۸.۱۳ ت
Jun 29, 2024
$0.000132
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۸.۰۹ ت
Jun 27, 2024
$0.000132
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۸.۳۸ ت
Jun 25, 2024
$0.000136
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۸.۲۸ ت
Jun 23, 2024
$0.000139
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۸.۷۹ ت
Jun 21, 2024
$0.000147
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۰.۹۵ ت
Jun 19, 2024
$0.000184
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۹.۶۷ ت
Jun 17, 2024
$0.000164
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۱.۰۶ ت
Jun 15, 2024
$0.000186
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۹.۷۸ ت
Jun 13, 2024
$0.000165
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۳.۶۹ ت
Jun 11, 2024
$0.000230
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۰.۸۷ ت
Jun 09, 2024
$0.000183
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۳.۴۴ ت
Jun 07, 2024
$0.000228
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۰.۲۷ ت
Jun 05, 2024
$0.000176
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۸.۲۶ ت
Jun 03, 2024
$0.000308
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۸.۰۶ ت
Jun 01, 2024
$0.000306
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۹.۳۵ ت
May 30, 2024
$0.000330
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۹.۰۹ ت
May 28, 2024
$0.000330
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۰.۹۴ ت
May 26, 2024
$0.000365
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۴.۷۸ ت
May 24, 2024
$0.000253
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۱.۹۱ ت
May 22, 2024
$0.000208
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲.۷۰ ت
May 20, 2024
$0.000213
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹.۲۵ ت
May 18, 2024
$0.000159
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸.۲۸ ت
May 16, 2024
$0.000141
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸.۲۹ ت
May 14, 2024
$0.000139
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸.۹۳ ت
May 12, 2024
$0.000146
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸.۶۲ ت
May 10, 2024
$0.000140
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸.۷۳ ت
May 08, 2024
$0.000142
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷.۳۶ ت
May 06, 2024
$0.000121
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹.۳۸ ت
May 04, 2024
$0.000152
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹.۶۲ ت
May 02, 2024
$0.000155
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹.۲۳ ت
Apr 30, 2024
$0.000149
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰.۲۶ ت
Apr 28, 2024
$0.000166
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹.۷۴ ت
Apr 26, 2024
$0.000152
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸.۵۶ ت
Apr 24, 2024
$0.000132
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰.۷۷ ت
Apr 22, 2024
$0.000165
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹.۳۱ ت
Apr 20, 2024
$0.000140
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۹.۰۵ ت
Apr 18, 2024
$0.000135
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۱.۱۴ ت
Apr 16, 2024
$0.000165
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۹.۸۱ ت
Apr 14, 2024
$0.000141
۲۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۰.۶۵ ت
Apr 12, 2024
$0.000163