تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Uranus (SOL) از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۷۳ ت
Jul 16, 2024
$0.000219
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۵۲ ت
Jul 15, 2024
$0.000266
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۱۵ ت
Jul 15, 2024
$0.000276
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۰۴ ت
Jul 14, 2024
$0.000274
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۵۹ ت
Jul 14, 2024
$0.000285
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۱۸ ت
Jul 13, 2024
$0.000295
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۶۰ ت
Jul 13, 2024
$0.000301
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۸۰ ت
Jul 12, 2024
$0.000285
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۹۵ ت
Jul 12, 2024
$0.000288
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۳۹ ت
Jul 11, 2024
$0.000296
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۸۳ ت
Jul 11, 2024
$0.000286
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۰۰ ت
Jul 10, 2024
$0.000321
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۵۷ ت
Jul 10, 2024
$0.000298
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۶۶ ت
Jul 09, 2024
$0.000298
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۰۸ ت
Jul 09, 2024
$0.000303
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۲۶ ت
Jul 08, 2024
$0.000289
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۰۲ ت
Jul 08, 2024
$0.000284
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۷۳ ت
Jul 07, 2024
$0.000295
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۷۱ ت
Jul 07, 2024
$0.000308
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۱۱ ت
Jul 06, 2024
$0.000298
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۸۹ ت
Jul 06, 2024
$0.000283
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۱۰ ت
Jul 05, 2024
$0.000276
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۸۶ ت
Jul 05, 2024
$0.000288
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۵۰ ت
Jul 04, 2024
$0.000299
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۹۸ ت
Jul 04, 2024
$0.000307
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۰۲ ت
Jul 03, 2024
$0.000292
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۴۲ ت
Jul 03, 2024
$0.000315
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۹۱ ت
Jul 02, 2024
$0.000321
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۱۵ ت
Jul 02, 2024
$0.000308
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۷۳ ت
Jul 01, 2024
$0.000367
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۱۱ ت
Jul 01, 2024
$0.000356
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۶۲ ت
Jun 30, 2024
$0.000315
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۹۶ ت
Jun 30, 2024
$0.000306
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۹۹ ت
Jun 29, 2024
$0.000309
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۶۹ ت
Jun 29, 2024
$0.000305
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۸۰ ت
Jun 28, 2024
$0.000321
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۷۰ ت
Jun 28, 2024
$0.000319
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۹۳ ت
Jun 27, 2024
$0.000323
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۴۰ ت
Jun 27, 2024
$0.000334
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۵۴ ت
Jun 26, 2024
$0.000356
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۹۰ ت
Jun 26, 2024
$0.000363
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۸۳ ت
Jun 25, 2024
$0.000358
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۸۶ ت
Jun 25, 2024
$0.000373
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۰۷ ت
Jun 24, 2024
$0.000410
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۵۹ ت
Jun 24, 2024
$0.000390
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۰۰ ت
Jun 23, 2024
$0.000402
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۷۸ ت
Jun 23, 2024
$0.000401
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۶۸ ت
Jun 22, 2024
$0.000399
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۳۳ ت
Jun 22, 2024
$0.000410
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۸۹ ت
Jun 21, 2024
$0.000435