تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت United از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۸.۴۸ ت
Jul 15, 2024
$0.000145
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۸.۸۵ ت
Jul 11, 2024
$0.000150
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۹.۴۵ ت
Jul 07, 2024
$0.000155
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۹.۹۳ ت
Jul 03, 2024
$0.000161
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۹۱ ت
Jun 29, 2024
$0.000194
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۸.۹۰ ت
Jun 25, 2024
$0.000145
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۰۹ ت
Jun 21, 2024
$0.000254
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۵.۱۱ ت
Jun 17, 2024
$0.000257
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۵.۷۸ ت
Jun 13, 2024
$0.000267
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۳.۸۲ ت
Jun 09, 2024
$0.000233
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۲.۲۵ ت
Jun 05, 2024
$0.000210
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۱.۵۹ ت
Jun 01, 2024
$0.000196
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۱.۴۷ ت
May 28, 2024
$0.000198
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۸.۰۳ ت
May 24, 2024
$0.000309
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱.۸۶ ت
May 20, 2024
$0.000368
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲.۲۳ ت
May 16, 2024
$0.000378
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲.۴۹ ت
May 12, 2024
$0.000369
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹.۶۸ ت
May 08, 2024
$0.000320
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰.۹۹ ت
May 04, 2024
$0.000340
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰.۹۲ ت
Apr 30, 2024
$0.000339
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲.۸۰ ت
Apr 26, 2024
$0.000357
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰.۹۳ ت
Apr 22, 2024
$0.000320
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۷.۷۸ ت
Apr 18, 2024
$0.000414
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۲.۱۹ ت
Apr 14, 2024
$0.000462
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۸.۸۹ ت
Apr 10, 2024
$0.000444
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۷.۹۱ ت
Apr 06, 2024
$0.000430
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳۰.۲۱ ت
Apr 02, 2024
$0.000479
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۷.۵۰ ت
Mar 29, 2024
$0.000444
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۴.۶۹ ت
Mar 25, 2024
$0.000400
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۵.۰۴ ت
Mar 21, 2024
$0.000408
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۴.۴۴ ت
Mar 17, 2024
$0.000408
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۳.۷۱ ت
Mar 13, 2024
$0.000397
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲۵.۰۴ ت
Mar 09, 2024
$0.000418
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۱.۲۷ ت
Mar 05, 2024
$0.000352
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۲۰.۸۲ ت
Mar 01, 2024
$0.000351
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۰.۳۵ ت
Feb 26, 2024
$0.000354
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۴.۲۹ ت
Feb 22, 2024
$0.000426
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۳.۵۲ ت
Feb 18, 2024
$0.000420
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۲.۰۷ ت
Feb 14, 2024
$0.000400
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۴.۰۹ ت
Feb 10, 2024
$0.000439
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۲۲.۶۷ ت
Feb 06, 2024
$0.000409
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۲۵.۶۲ ت
Feb 02, 2024
$0.000439
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۵.۰۳ ت
Jan 29, 2024
$0.000439
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۴.۹۷ ت
Jan 25, 2024
$0.000449
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۳.۹۲ ت
Jan 21, 2024
$0.000444
۲۷ دی ۱۴۰۲
۲۳.۰۶ ت
Jan 17, 2024
$0.000431
۲۳ دی ۱۴۰۲
۲۲.۲۹ ت
Jan 13, 2024
$0.000424
۱۹ دی ۱۴۰۲
۲۴.۷۱ ت
Jan 09, 2024
$0.000480
۱۵ دی ۱۴۰۲
۲۸.۳۱ ت
Jan 05, 2024
$0.000549
۱۱ دی ۱۴۰۲
۸.۱۲ ت
Jan 01, 2024
$0.000158