تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت یوهایو از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷.۳۴ ت
Jul 11, 2024
$0.000124
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۹.۱۵ ت
Jul 07, 2024
$0.000151
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۹.۶۰ ت
Jul 03, 2024
$0.000155
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۹.۷۸ ت
Jun 29, 2024
$0.000159
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۳۲ ت
Jun 25, 2024
$0.000233
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۸۹ ت
Jun 21, 2024
$0.000233
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۷.۰۳ ت
Jun 17, 2024
$0.000119
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۷.۶۶ ت
Jun 13, 2024
$0.000129
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۵.۷۱ ت
Jun 09, 2024
$0.000265
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۵.۹۳ ت
Jun 05, 2024
$0.000273
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۷.۴۱ ت
Jun 01, 2024
$0.000295
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۷.۰۱ ت
May 28, 2024
$0.000294
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۶.۶۴ ت
May 24, 2024
$0.000285
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳.۶۳ ت
May 20, 2024
$0.000397
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱.۳۷ ت
May 16, 2024
$0.000363
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳.۶۵ ت
May 12, 2024
$0.000388
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱.۳۵ ت
May 08, 2024
$0.000347
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵.۰۶ ت
May 04, 2024
$0.000406
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳.۵۰ ت
Apr 30, 2024
$0.000381
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲.۲۸ ت
Apr 26, 2024
$0.000349
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۸.۰۷ ت
Apr 22, 2024
$0.000430
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۰.۷۳ ت
Apr 18, 2024
$0.000458
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۲.۵۱ ت
Apr 14, 2024
$0.000467
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۲.۴۵ ت
Apr 10, 2024
$0.000499
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۳۲.۳۹ ت
Apr 06, 2024
$0.000499
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳۲.۴۸ ت
Apr 02, 2024
$0.000515
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۳.۸۶ ت
Mar 29, 2024
$0.000548
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۰.۴۹ ت
Mar 25, 2024
$0.000494
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۳.۰۵ ت
Mar 21, 2024
$0.000539
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۳.۸۸ ت
Mar 17, 2024
$0.000566
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۹.۷۹ ت
Mar 13, 2024
$0.000499
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳۳.۳۶ ت
Mar 09, 2024
$0.000558
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۳۳.۳۴ ت
Mar 05, 2024
$0.000552
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۳۱.۲۷ ت
Mar 01, 2024
$0.000528
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۳.۰۳ ت
Feb 26, 2024
$0.000575
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۳۰.۲۳ ت
Feb 22, 2024
$0.000530
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۳۲.۳۷ ت
Feb 18, 2024
$0.000578
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۳۱.۰۶ ت
Feb 14, 2024
$0.000563
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۳۰.۷۹ ت
Feb 10, 2024
$0.000561
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۳۰.۰۱ ت
Feb 06, 2024
$0.000542
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۲۹.۸۸ ت
Feb 02, 2024
$0.000513
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۳۱.۰۶ ت
Jan 29, 2024
$0.000545
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۸.۹۱ ت
Jan 25, 2024
$0.000520
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۹.۰۹ ت
Jan 21, 2024
$0.000540
۲۷ دی ۱۴۰۲
۳۱.۰۷ ت
Jan 17, 2024
$0.000581
۲۳ دی ۱۴۰۲
۲۷.۸۰ ت
Jan 13, 2024
$0.000529
۱۹ دی ۱۴۰۲
۲۶.۷۱ ت
Jan 09, 2024
$0.000519
۱۵ دی ۱۴۰۲
۲۷.۰۹ ت
Jan 05, 2024
$0.000525
۱۱ دی ۱۴۰۲
۲۸.۵۸ ت
Jan 01, 2024
$0.000558
۰۷ دی ۱۴۰۲
۲۹.۷۲ ت
Dec 28, 2023
$0.000587