تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت TwoTalkingCats از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۳۷ ت
Jul 20, 2024
$0.000180
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۲۸ ت
Jul 20, 2024
$0.000179
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۹.۰۰ ت
Jul 19, 2024
$0.000155
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۶۴ ت
Jul 19, 2024
$0.000201
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۰۳ ت
Jul 18, 2024
$0.000173
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۹.۷۴ ت
Jul 18, 2024
$0.000168
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۴۱ ت
Jul 17, 2024
$0.000197
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۱۰ ت
Jul 17, 2024
$0.000208
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۰۰ ت
Jul 16, 2024
$0.000206
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۵۳ ت
Jul 16, 2024
$0.000216
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۱۵ ت
Jul 15, 2024
$0.000208
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۵۷ ت
Jul 15, 2024
$0.000214
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۰۳ ت
Jul 14, 2024
$0.000223
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۰۷ ت
Jul 14, 2024
$0.000225
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۱۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000225
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۹۹ ت
Jul 13, 2024
$0.000222
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۹۱ ت
Jul 12, 2024
$0.000219
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۰۹ ت
Jul 12, 2024
$0.000239
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۰۶ ت
Jul 11, 2024
$0.000239
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۹۵ ت
Jul 11, 2024
$0.000237
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۲۲ ت
Jul 10, 2024
$0.000240
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۰۸ ت
Jul 10, 2024
$0.000238
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۶۷ ت
Jul 09, 2024
$0.000247
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۴۹ ت
Jul 09, 2024
$0.000243
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۶۲ ت
Jul 08, 2024
$0.000244
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۸۹ ت
Jul 08, 2024
$0.000248
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۴۷ ت
Jul 07, 2024
$0.000257
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۱۶ ت
Jul 07, 2024
$0.000266
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۳۷ ت
Jul 06, 2024
$0.000253
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۲۳ ت
Jul 06, 2024
$0.000255
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۹۱ ت
Jul 05, 2024
$0.000240
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۲۵ ت
Jul 05, 2024
$0.000246
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۲۵ ت
Jul 04, 2024
$0.000247
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۳۱ ت
Jul 04, 2024
$0.000296
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۷۷ ت
Jul 03, 2024
$0.000304
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۱۷ ت
Jul 03, 2024
$0.000327
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۹۱ ت
Jul 02, 2024
$0.000289
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۴۲ ت
Jul 02, 2024
$0.000280
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۳۰ ت
Jul 01, 2024
$0.000279
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۳۲ ت
Jul 01, 2024
$0.000311
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۸۶ ت
Jun 30, 2024
$0.000319
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۰۰ ت
Jun 30, 2024
$0.000323
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۷۱ ت
Jun 29, 2024
$0.000369
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۲۱ ت
Jun 29, 2024
$0.000362
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۱۶ ت
Jun 28, 2024
$0.000376
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۳۶ ت
Jun 28, 2024
$0.000379
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۷۷ ت
Jun 27, 2024
$0.000353
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۶۳ ت
Jun 27, 2024
$0.000355
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۳۶ ت
Jun 26, 2024
$0.000336
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۶۲ ت
Jun 26, 2024
$0.000341