تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت TRESTLE از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۲۲.۵۵ ت
Jul 14, 2024
$0.002109
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲۳.۲۹ ت
Jul 13, 2024
$0.002122
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲۴.۴۹ ت
Jul 13, 2024
$0.002129
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۲۳.۶۴ ت
Jul 12, 2024
$0.002101
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۲۵.۵۵ ت
Jul 12, 2024
$0.002135
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲۸.۲۳ ت
Jul 11, 2024
$0.002187
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲۸.۸۰ ت
Jul 11, 2024
$0.002192
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۲۸.۷۱ ت
Jul 10, 2024
$0.002178
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۲۶.۵۵ ت
Jul 10, 2024
$0.002146
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۲۳.۸۰ ت
Jul 09, 2024
$0.002089
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۲۴.۵۱ ت
Jul 09, 2024
$0.002090
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۲۰.۳۲ ت
Jul 08, 2024
$0.002014
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱۹.۵۰ ت
Jul 08, 2024
$0.001997
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲۲.۶۲ ت
Jul 07, 2024
$0.002040
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲۳.۸۰ ت
Jul 07, 2024
$0.002042
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۲۳.۰۸ ت
Jul 06, 2024
$0.002028
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱۹.۸۴ ت
Jul 06, 2024
$0.002008
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱۹.۳۱ ت
Jul 05, 2024
$0.001926
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲۹.۰۹ ت
Jul 05, 2024
$0.002085
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۳۶.۰۶ ت
Jul 04, 2024
$0.002203
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۳۹.۶۶ ت
Jul 04, 2024
$0.002261
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۳۹.۰۷ ت
Jul 03, 2024
$0.002256
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴۳.۶۶ ت
Jul 03, 2024
$0.002330
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۵۰.۶۴ ت
Jul 02, 2024
$0.002434
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۵۲.۶۴ ت
Jul 02, 2024
$0.002459
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۵۵.۵۹ ت
Jul 01, 2024
$0.002512
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۵۲.۹۷ ت
Jul 01, 2024
$0.002467
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۵۰.۱۱ ت
Jun 30, 2024
$0.002411
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۴۸.۶۳ ت
Jun 30, 2024
$0.002404
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۴۷.۸۴ ت
Jun 29, 2024
$0.002406
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۵۵.۶۸ ت
Jun 29, 2024
$0.002541
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۷۱.۱۴ ت
Jun 28, 2024
$0.002782
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۷۱.۰۸ ت
Jun 28, 2024
$0.002778
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۶۴.۵۲ ت
Jun 27, 2024
$0.002671
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۶۲.۳۸ ت
Jun 27, 2024
$0.002665
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۶۲.۷۴ ت
Jun 26, 2024
$0.002692
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۶۳.۰۷ ت
Jun 26, 2024
$0.002703
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۶۷.۸۶ ت
Jun 25, 2024
$0.002754
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۶۳.۶۵ ت
Jun 25, 2024
$0.002671
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱۶۵.۰۱ ت
Jun 24, 2024
$0.002701
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱۶۸.۵۲ ت
Jun 24, 2024
$0.002786
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱۶۹.۸۷ ت
Jun 23, 2024
$0.002846
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱۷۱.۰۴ ت
Jun 23, 2024
$0.002887
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۷۱.۱۹ ت
Jun 22, 2024
$0.002884
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۷۳.۶۴ ت
Jun 22, 2024
$0.002925
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۷۷.۹۳ ت
Jun 21, 2024
$0.002994
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۸۰.۶۱ ت
Jun 21, 2024
$0.003038
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۸۲.۷۰ ت
Jun 20, 2024
$0.003092
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۸۶.۰۰ ت
Jun 20, 2024
$0.003149
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۸۵.۲۴ ت
Jun 19, 2024
$0.003130