تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Thorstarter از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۸۱۵.۱۸ ت
Jul 19, 2024
$0.014090
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۷۳۹.۸۹ ت
Jul 16, 2024
$0.012765
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶۷۳.۲۶ ت
Jul 13, 2024
$0.011515
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶۸۵.۷۳ ت
Jul 10, 2024
$0.011629
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷۰۸.۱۰ ت
Jul 07, 2024
$0.011683
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۸۰۱.۹۴ ت
Jul 04, 2024
$0.012987
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۸۳۴.۳۷ ت
Jul 01, 2024
$0.013460
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۸۲۹.۶۵ ت
Jun 28, 2024
$0.013474
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۸۲۳.۴۳ ت
Jun 25, 2024
$0.013440
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۷۳۶.۷۷ ت
Jun 22, 2024
$0.012414
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۸۰۸.۴۵ ت
Jun 19, 2024
$0.013651
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۸۹۶.۳۹ ت
Jun 16, 2024
$0.015287
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۹۶۳.۱۵ ت
Jun 13, 2024
$0.016331
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۰۳.۵۰ ت
Jun 10, 2024
$0.016993
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۰۷.۹۰ ت
Jun 07, 2024
$0.018862
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۲۴.۳۹ ت
Jun 04, 2024
$0.019054
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۵۴.۵۴ ت
Jun 01, 2024
$0.019605
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱,۲۰۰.۳۷ ت
May 29, 2024
$0.020559
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۸۷.۳۲ ت
May 26, 2024
$0.020746
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۶۸.۰۳ ت
May 23, 2024
$0.020325
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۸۲.۲۱ ت
May 20, 2024
$0.019903
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۳۳.۵۷ ت
May 17, 2024
$0.019368
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۶۵.۲۶ ت
May 14, 2024
$0.017985
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۱۶.۲۸ ت
May 11, 2024
$0.018216
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۳۷.۳۹ ت
May 08, 2024
$0.016864
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۴۱.۱۷ ت
May 05, 2024
$0.017040
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۶۲.۹۵ ت
May 02, 2024
$0.015585
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۱۷.۰۶ ت
Apr 29, 2024
$0.016710
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۹۸.۵۴ ت
Apr 26, 2024
$0.017240
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۷۹.۸۸ ت
Apr 23, 2024
$0.018052
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۲۵.۵۲ ت
Apr 20, 2024
$0.016919
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۶۴.۸۲ ت
Apr 17, 2024
$0.015997
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۹۰.۸۳ ت
Apr 14, 2024
$0.015685
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱,۴۷۸.۳۴ ت
Apr 11, 2024
$0.022746
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۴۷۳.۱۳ ت
Apr 08, 2024
$0.023057
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱,۵۱۸.۹۰ ت
Apr 05, 2024
$0.023424
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱,۵۹۱.۴۰ ت
Apr 02, 2024
$0.025237
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱,۶۷۹.۵۲ ت
Mar 30, 2024
$0.027080
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۷۶۴.۶۱ ت
Mar 27, 2024
$0.028668
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱,۵۴۹.۰۲ ت
Mar 24, 2024
$0.024978
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۵۹۸.۸۴ ت
Mar 21, 2024
$0.026081
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱,۶۷۲.۰۸ ت
Mar 18, 2024
$0.027715
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱,۸۹۶.۵۷ ت
Mar 15, 2024
$0.031574
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱,۸۶۰.۷۶ ت
Mar 12, 2024
$0.031201
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱,۴۸۰.۹۸ ت
Mar 09, 2024
$0.024779
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱,۱۱۵.۳۳ ت
Mar 06, 2024
$0.018701
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱,۲۱۰.۹۰ ت
Mar 03, 2024
$0.020427
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱,۲۶۳.۶۰ ت
Feb 29, 2024
$0.021630
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱,۱۰۱.۹۹ ت
Feb 26, 2024
$0.019216
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۲۳.۴۶ ت
Feb 23, 2024
$0.017842

افزودن تراکنش

Thorstarter

XRUNE

  • XRUNE
  • IRT
  • USD