تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت The HUSL از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶۶۸.۹۶ ت
Jul 13, 2024
$0.011442
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶۵۳.۲۳ ت
Jul 10, 2024
$0.011078
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶۵۳.۴۵ ت
Jul 07, 2024
$0.010782
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۷۶۹.۶۶ ت
Jul 04, 2024
$0.012465
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۸۳۹.۶۲ ت
Jul 01, 2024
$0.013545
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۸۳۱.۷۹ ت
Jun 28, 2024
$0.013509
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۸۳۲.۲۹ ت
Jun 25, 2024
$0.013585
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۸۱۱.۸۵ ت
Jun 22, 2024
$0.013679
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۸۳۷.۱۲ ت
Jun 19, 2024
$0.014135
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۸۵۵.۷۱ ت
Jun 16, 2024
$0.014593
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۱۸.۷۹ ت
Jun 13, 2024
$0.017275
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۵۳.۷۸ ت
Jun 10, 2024
$0.019538
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۲۱۶.۸۸ ت
Jun 07, 2024
$0.020718
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱,۲۱۸.۸۸ ت
Jun 04, 2024
$0.020655
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۲۱.۵۹ ت
Jun 01, 2024
$0.019045
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۰۲.۹۹ ت
May 29, 2024
$0.018891
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۲۰۲.۳۰ ت
May 26, 2024
$0.021008
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱,۲۰۵.۳۷ ت
May 23, 2024
$0.020975
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۲۲.۹۳ ت
May 20, 2024
$0.020589
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۹۰.۲۰ ت
May 17, 2024
$0.022044
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۳۸۳.۱۸ ت
May 14, 2024
$0.023352
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۵۰۴.۸۳ ت
May 11, 2024
$0.024557
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۵۷۹.۰۴ ت
May 08, 2024
$0.025669
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۶۸۳.۱۷ ت
May 05, 2024
$0.027547
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۶۴۱.۹۲ ت
May 02, 2024
$0.026575
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۸۵۷.۷۳ ت
Apr 29, 2024
$0.030522
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۱۰۸.۳۱ ت
Apr 26, 2024
$0.033088
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۳۲۴.۲۱ ت
Apr 23, 2024
$0.035559
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۹۴۰.۴۴ ت
Apr 20, 2024
$0.029170
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱,۹۵۴.۸۷ ت
Apr 17, 2024
$0.029369
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲,۳۷۳.۵۴ ت
Apr 14, 2024
$0.034130
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۲,۵۷۸.۲۳ ت
Apr 11, 2024
$0.039670
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲,۲۳۱.۰۲ ت
Apr 08, 2024
$0.034920
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۲,۴۱۳.۵۷ ت
Apr 05, 2024
$0.037221
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲,۱۷۵.۶۸ ت
Apr 02, 2024
$0.034502
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۲,۲۹۰.۱۴ ت
Mar 30, 2024
$0.036925
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۲,۴۴۲.۳۹ ت
Mar 27, 2024
$0.039679
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۲,۵۰۸.۲۱ ت
Mar 24, 2024
$0.040445
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲,۹۵۹.۶۲ ت
Mar 21, 2024
$0.048280
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۳,۲۲۸.۸۰ ت
Mar 18, 2024
$0.053519
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۳,۶۲۱.۸۷ ت
Mar 15, 2024
$0.060297
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۴,۲۴۷.۷۱ ت
Mar 12, 2024
$0.071224
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱,۳۰۵.۸۴ ت
Mar 09, 2024
$0.021848
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱,۲۶۵.۰۳ ت
Mar 06, 2024
$0.021211
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱,۲۲۳.۴۴ ت
Mar 03, 2024
$0.020638
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۹۹۹.۸۵ ت
Feb 29, 2024
$0.017115
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۹۸۳.۲۴ ت
Feb 26, 2024
$0.017145
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۶۰.۲۹ ت
Feb 23, 2024
$0.018485
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۱,۱۴۱.۶۰ ت
Feb 20, 2024
$0.020268
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۱,۰۵۳.۹۶ ت
Feb 17, 2024
$0.018916