تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت TBCC از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷۰.۴۸ ت
Jul 13, 2024
$0.001205
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶۱.۶۴ ت
Jul 10, 2024
$0.001045
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷۷.۳۹ ت
Jul 07, 2024
$0.001276
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۷۰.۳۷ ت
Jul 04, 2024
$0.001139
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۸۴.۵۰ ت
Jul 01, 2024
$0.001363
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۹۴.۵۵ ت
Jun 28, 2024
$0.001535
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۸۰.۷۲ ت
Jun 25, 2024
$0.001317
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۹۲.۹۸ ت
Jun 22, 2024
$0.001566
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۸۸.۶۹ ت
Jun 19, 2024
$0.001497
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۱.۸۳ ت
Jun 16, 2024
$0.002248
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۳.۵۰ ت
Jun 13, 2024
$0.002263
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۵۴.۸۹ ت
Jun 10, 2024
$0.002622
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۶۸.۶۵ ت
Jun 07, 2024
$0.002871
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۶۰.۴۱ ت
Jun 04, 2024
$0.002718
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۹۲.۶۱ ت
Jun 01, 2024
$0.003270
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۲۱۰.۰۹ ت
May 29, 2024
$0.003598
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۵.۴۶ ت
May 26, 2024
$0.003939
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۲۴۹.۱۴ ت
May 23, 2024
$0.004335
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۷۴.۱۲ ت
May 20, 2024
$0.004615
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۶۶.۹۸ ت
May 17, 2024
$0.004561
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴۲.۵۰ ت
May 14, 2024
$0.004094
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵۱.۳۷ ت
May 11, 2024
$0.004102
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۷۸.۱۴ ت
May 08, 2024
$0.004521
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵۴.۲۱ ت
May 05, 2024
$0.004160
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲۷.۵۸ ت
May 02, 2024
$0.003683
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۸۱.۴۱ ت
Apr 29, 2024
$0.004623
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۸۰.۲۰ ت
Apr 26, 2024
$0.004397
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۷۲.۷۳ ت
Apr 23, 2024
$0.005702
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۸۹.۸۷ ت
Apr 20, 2024
$0.005860
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۴۱۲.۴۸ ت
Apr 17, 2024
$0.006197
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۴۱۸.۲۱ ت
Apr 14, 2024
$0.006013
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۴۹۳.۸۸ ت
Apr 11, 2024
$0.007599
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۴۹۳.۷۱ ت
Apr 08, 2024
$0.007727
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۵۲۸.۳۳ ت
Apr 05, 2024
$0.008147
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۴۹۲.۰۲ ت
Apr 02, 2024
$0.007802
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۵۱۵.۰۹ ت
Mar 30, 2024
$0.008305
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۵۶۵.۱۴ ت
Mar 27, 2024
$0.009181
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۵۷۳.۶۷ ت
Mar 24, 2024
$0.009250
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۵۹۴.۶۹ ت
Mar 21, 2024
$0.009701
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۶۱۰.۹۰ ت
Mar 18, 2024
$0.010126
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۷۰۸.۳۴ ت
Mar 15, 2024
$0.011792
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۷۵۷.۷۷ ت
Mar 12, 2024
$0.012706
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۶۷۲.۷۴ ت
Mar 09, 2024
$0.011255
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۶۸۶.۳۷ ت
Mar 06, 2024
$0.011508
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۸۰۲.۰۲ ت
Mar 03, 2024
$0.013529
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۵۲۳.۶۸ ت
Feb 29, 2024
$0.008964
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۵۱۷.۰۷ ت
Feb 26, 2024
$0.009016
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۵۵۲.۳۷ ت
Feb 23, 2024
$0.009630
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۵۵۸.۹۲ ت
Feb 20, 2024
$0.009923
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۵۷۹.۱۶ ت
Feb 17, 2024
$0.010394