تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Tarot از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۸,۱۹۳.۵۰ ت
Jul 16, 2024
$0.141369
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶,۹۲۹.۹۱ ت
Jul 13, 2024
$0.118530
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶,۷۲۱.۹۱ ت
Jul 10, 2024
$0.114000
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷,۰۴۰.۷۰ ت
Jul 07, 2024
$0.116172
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۷,۱۰۶.۴۰ ت
Jul 04, 2024
$0.115090
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۸,۱۴۳.۹۳ ت
Jul 01, 2024
$0.131384
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۸,۱۱۲.۳۰ ت
Jun 28, 2024
$0.131754
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۷,۴۲۵.۹۴ ت
Jun 25, 2024
$0.121210
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۷,۱۹۱.۹۸ ت
Jun 22, 2024
$0.121183
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۹,۱۹۶.۷۹ ت
Jun 19, 2024
$0.155293
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۰,۶۱۰.۹۳ ت
Jun 16, 2024
$0.180961
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۲,۶۴۶.۴۷ ت
Jun 13, 2024
$0.214439
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۴,۰۷۹.۲۹ ت
Jun 10, 2024
$0.238417
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۵,۰۲۷.۴۴ ت
Jun 07, 2024
$0.255851
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۵,۲۰۱.۳۴ ت
Jun 04, 2024
$0.257604
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۵,۸۷۴.۵۰ ت
Jun 01, 2024
$0.269566
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۶,۳۰۱.۵۴ ت
May 29, 2024
$0.279202
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۵,۲۴۸.۹۲ ت
May 26, 2024
$0.266452
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱۵,۴۶۱.۸۴ ت
May 23, 2024
$0.269060
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳,۵۱۸.۵۶ ت
May 20, 2024
$0.227600
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳,۰۴۱.۸۸ ت
May 17, 2024
$0.222831
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۲۹۳.۶۵ ت
May 14, 2024
$0.207556
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۶۲۲.۲۵ ت
May 11, 2024
$0.205985
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳,۲۵۹.۸۰ ت
May 08, 2024
$0.215559
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳,۸۵۵.۴۰ ت
May 05, 2024
$0.226762
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۹۵۰.۳۸ ت
May 02, 2024
$0.209607
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸,۵۴۷.۰۹ ت
Apr 29, 2024
$0.304727
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹,۸۳۱.۵۲ ت
Apr 26, 2024
$0.311243
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰,۹۱۵.۰۲ ت
Apr 23, 2024
$0.319994
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷,۷۸۲.۴۵ ت
Apr 20, 2024
$0.267320
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۷,۷۶۹.۶۳ ت
Apr 17, 2024
$0.266967
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۶,۵۳۳.۵۷ ت
Apr 14, 2024
$0.237742
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۵,۶۶۹.۴۳ ت
Apr 11, 2024
$0.241099
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۴,۰۳۵.۵۷ ت
Apr 08, 2024
$0.219688
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۳,۶۲۷.۵۷ ت
Apr 05, 2024
$0.210159
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۳,۱۹۵.۸۱ ت
Apr 02, 2024
$0.209264
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱۳,۳۶۸.۳۰ ت
Mar 30, 2024
$0.215546
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۳,۸۲۴.۷۲ ت
Mar 27, 2024
$0.224600
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۱,۰۸۲.۹۹ ت
Mar 24, 2024
$0.178717
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۱,۰۲۵.۲۸ ت
Mar 21, 2024
$0.179854
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۱,۰۸۰.۵۷ ت
Mar 18, 2024
$0.183666
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۱,۹۲۱.۰۰ ت
Mar 15, 2024
$0.198461
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۹,۲۶۸.۳۵ ت
Mar 12, 2024
$0.155410
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۷,۴۳۴.۷۶ ت
Mar 09, 2024
$0.124394
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۷,۰۴۹.۹۳ ت
Mar 06, 2024
$0.118210
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۶,۳۸۳.۸۵ ت
Mar 03, 2024
$0.107691
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۵,۲۱۱.۶۴ ت
Feb 29, 2024
$0.089212
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۴,۷۵۴.۴۶ ت
Feb 26, 2024
$0.082906
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۴,۶۷۸.۱۱ ت
Feb 23, 2024
$0.081557
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۴,۶۰۶.۱۴ ت
Feb 20, 2024
$0.081780