تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Taki Games از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۸۷۷.۹۱ ت
Jul 16, 2024
$0.015147
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۸۲۶.۴۴ ت
Jul 13, 2024
$0.014135
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۸۰۰.۴۰ ت
Jul 10, 2024
$0.013574
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸۰۹.۷۴ ت
Jul 07, 2024
$0.013360
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۹۴۷.۳۱ ت
Jul 04, 2024
$0.015342
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۹۹۹.۵۴ ت
Jul 01, 2024
$0.016125
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۴۴.۶۸ ت
Jun 28, 2024
$0.016967
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۳۶.۲۵ ت
Jun 25, 2024
$0.016914
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۹۹۷.۷۶ ت
Jun 22, 2024
$0.016812
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۹۸۸.۶۳ ت
Jun 19, 2024
$0.016693
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۵۴.۴۵ ت
Jun 16, 2024
$0.019688
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۷۰.۰۵ ت
Jun 13, 2024
$0.019839
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۰۰.۳۲ ت
Jun 10, 2024
$0.018632
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۲۹۵.۴۰ ت
Jun 07, 2024
$0.022055
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۱۱.۵۹ ت
Jun 04, 2024
$0.022226
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۳۷.۲۶ ت
Jun 01, 2024
$0.022708
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱,۴۰۰.۱۶ ت
May 29, 2024
$0.023981
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۴۰.۷۷ ت
May 26, 2024
$0.023428
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۲۲.۳۱ ت
May 23, 2024
$0.023010
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۳۷۴.۱۸ ت
May 20, 2024
$0.023135
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۳۲۵.۱۰ ت
May 17, 2024
$0.022640
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۳۷.۸۲ ت
May 14, 2024
$0.020898
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۸۹.۸۴ ت
May 11, 2024
$0.021049
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۴۴۲.۴۷ ت
May 08, 2024
$0.023449
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۳۳۱.۳۶ ت
May 05, 2024
$0.021789
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۱۷.۲۷ ت
May 02, 2024
$0.019702
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۲۴.۹۲ ت
Apr 29, 2024
$0.020125
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۳۱۴.۳۷ ت
Apr 26, 2024
$0.020628
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۳۰۶.۴۳ ت
Apr 23, 2024
$0.019988
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۳۵.۰۷ ت
Apr 20, 2024
$0.018566
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۹۳.۱۵ ت
Apr 17, 2024
$0.017925
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۲۷۶.۸۸ ت
Apr 14, 2024
$0.018360
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱,۷۱۶.۱۷ ت
Apr 11, 2024
$0.026406
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۷۰۵.۹۸ ت
Apr 08, 2024
$0.026702
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱,۸۴۵.۷۶ ت
Apr 05, 2024
$0.028464
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱,۹۷۷.۷۷ ت
Apr 02, 2024
$0.031364
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱,۹۸۹.۶۰ ت
Mar 30, 2024
$0.032079
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۲,۰۷۸.۲۶ ت
Mar 27, 2024
$0.033764
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱,۹۶۸.۳۱ ت
Mar 24, 2024
$0.031739
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲,۰۷۰.۳۹ ت
Mar 21, 2024
$0.033774
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۲,۰۹۱.۹۱ ت
Mar 18, 2024
$0.034674
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۲,۲۷۷.۴۰ ت
Mar 15, 2024
$0.037914
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۲,۱۷۵.۲۱ ت
Mar 12, 2024
$0.036473
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱,۹۹۴.۱۲ ت
Mar 09, 2024
$0.033364
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱,۸۵۶.۲۶ ت
Mar 06, 2024
$0.031124
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲,۰۴۵.۵۰ ت
Mar 03, 2024
$0.034506
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱,۴۵۷.۸۰ ت
Feb 29, 2024
$0.024954
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱,۳۶۰.۲۵ ت
Feb 26, 2024
$0.023719
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱,۴۳۸.۲۴ ت
Feb 23, 2024
$0.025074
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۱,۵۴۵.۳۷ ت
Feb 20, 2024
$0.027437