تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت سینتتیکس از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۱۱,۱۶۸.۱۲ ت
Jul 19, 2024
$1.92
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹۸,۶۲۹.۷۷ ت
Jul 13, 2024
$1.68
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰۰,۲۸۰.۰۳ ت
Jul 07, 2024
$1.65
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲۳,۳۳۷.۰۰ ت
Jul 01, 2024
$1.98
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲۲,۷۹۹.۶۷ ت
Jun 25, 2024
$2.00
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۳,۰۸۹.۴۲ ت
Jun 19, 2024
$1.90
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۸,۲۵۳.۴۸ ت
Jun 13, 2024
$2.34
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۶۱,۴۶۵.۳۱ ت
Jun 07, 2024
$2.74
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۶۷,۴۸۰.۴۴ ت
Jun 01, 2024
$2.84
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۶۷,۹۲۶.۰۲ ت
May 26, 2024
$2.93
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ ت
May 20, 2024
$2.56
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴۳,۱۲۳.۸۸ ت
May 14, 2024
$2.41
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶۱,۲۶۲.۳۰ ت
May 08, 2024
$2.62
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶۳,۸۸۲.۱۱ ت
May 02, 2024
$2.65
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸۸,۴۶۸.۹۳ ت
Apr 26, 2024
$2.95
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹۶,۷۰۱.۹۹ ت
Apr 20, 2024
$2.95
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۹۴,۶۵۲.۷۶ ت
Apr 14, 2024
$2.79
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۵۵,۹۵۶.۰۵ ت
Apr 08, 2024
$4.00
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲۷۸,۰۷۲.۶۶ ت
Apr 02, 2024
$4.40
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۳۰۳,۲۰۰.۶۰ ت
Mar 27, 2024
$4.92
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۴۵,۲۶۹.۵۷ ت
Mar 21, 2024
$4.00
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۸۵,۱۵۲.۰۳ ت
Mar 15, 2024
$4.74
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲۵۷,۱۱۷.۰۰ ت
Mar 09, 2024
$4.30
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۷۴,۰۰۴.۴۹ ت
Mar 03, 2024
$4.62
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۲۵,۴۹۹.۲۱ ت
Feb 26, 2024
$3.93
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۲۱۴,۹۴۵.۰۵ ت
Feb 20, 2024
$3.81
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۹۹,۳۸۵.۴۲ ت
Feb 14, 2024
$3.61
۱۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۸۵,۵۲۵.۸۷ ت
Feb 08, 2024
$3.34
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۱۸۳,۲۶۵.۱۵ ت
Feb 02, 2024
$3.14
۰۷ بهمن ۱۴۰۲
۱۷۸,۳۱۰.۳۷ ت
Jan 27, 2024
$3.22
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۷۸,۳۴۶.۱۴ ت
Jan 21, 2024
$3.31
۲۵ دی ۱۴۰۲
۱۸۹,۳۱۵.۶۷ ت
Jan 15, 2024
$3.55
۱۹ دی ۱۴۰۲
۱۷۲,۹۶۲.۴۶ ت
Jan 09, 2024
$3.36
۱۳ دی ۱۴۰۲
۱۹۹,۲۲۶.۷۷ ت
Jan 03, 2024
$3.89
۰۷ دی ۱۴۰۲
۲۱۰,۸۱۳.۷۴ ت
Dec 28, 2023
$4.16
۰۱ دی ۱۴۰۲
۱۹۱,۰۴۶.۵۳ ت
Dec 22, 2023
$3.81
۲۵ آذر ۱۴۰۲
۲۰۴,۴۳۱.۵۶ ت
Dec 16, 2023
$4.02
۱۹ آذر ۱۴۰۲
۱۹۵,۷۷۱.۰۴ ت
Dec 10, 2023
$3.87
۱۳ آذر ۱۴۰۲
۱۹۳,۲۷۹.۶۹ ت
Dec 04, 2023
$3.82
۰۷ آذر ۱۴۰۲
۱۶۷,۲۰۸.۳۷ ت
Nov 28, 2023
$3.29
۰۱ آذر ۱۴۰۲
۱۶۶,۲۴۳.۰۱ ت
Nov 22, 2023
$3.25
۲۵ آبان ۱۴۰۲
۱۵۵,۰۲۰.۵۴ ت
Nov 16, 2023
$3.02
۱۹ آبان ۱۴۰۲
۱۳۶,۳۴۸.۴۲ ت
Nov 10, 2023
$2.64
۱۳ آبان ۱۴۰۲
۱۲۴,۵۷۱.۰۴ ت
Nov 04, 2023
$2.40
۰۷ آبان ۱۴۰۲
۱۲۱,۰۲۶.۹۸ ت
Oct 29, 2023
$2.31
۰۱ آبان ۱۴۰۲
۱۰۷,۵۱۴.۰۳ ت
Oct 23, 2023
$2.12
۲۵ مهر ۱۴۰۲
۹۷,۶۶۲.۹۶ ت
Oct 17, 2023
$1.92
۱۹ مهر ۱۴۰۲
۱۰۱,۶۸۴.۱۸ ت
Oct 11, 2023
$1.92
۱۳ مهر ۱۴۰۲
۱۰۲,۷۷۱.۶۸ ت
Oct 05, 2023
$2.04
۰۷ مهر ۱۴۰۲
۱۰۲,۵۸۰.۵۲ ت
Sep 29, 2023
$2.07

افزودن تراکنش

Synthetix

SNX

  • SNX
  • IRT
  • USD