تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Swop از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۵۸.۸۸ ت
Jul 15, 2024
$0.028357
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۹۲.۵۲ ت
Jul 11, 2024
$0.027117
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۲۲.۴۵ ت
Jul 07, 2024
$0.025120
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۰۴.۹۶ ت
Jul 03, 2024
$0.029275
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۱۵.۵۴ ت
Jun 29, 2024
$0.028004
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۳۴.۱۵ ت
Jun 25, 2024
$0.026673
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۷۵.۴۹ ت
Jun 21, 2024
$0.028189
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۹۵.۸۶ ت
Jun 17, 2024
$0.030600
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۹۵۴.۸۷ ت
Jun 13, 2024
$0.033147
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۲,۰۶۲.۵۷ ت
Jun 09, 2024
$0.034904
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۲,۰۵۸.۸۵ ت
Jun 05, 2024
$0.035270
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲,۷۴۸.۴۷ ت
Jun 01, 2024
$0.046672
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۲,۸۷۹.۴۱ ت
May 28, 2024
$0.049880
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۲,۶۸۸.۹۶ ت
May 24, 2024
$0.046188
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۲۸۳.۸۸ ت
May 20, 2024
$0.038451
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۰۷۰.۳۳ ت
May 16, 2024
$0.052263
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۱۵۵.۲۹ ت
May 12, 2024
$0.051880
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۰۸۲.۲۰ ت
May 08, 2024
$0.050106
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۰۲۶.۶۹ ت
May 04, 2024
$0.049052
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۲۵۹.۷۷ ت
Apr 30, 2024
$0.069209
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۱۷۹.۳۰ ت
Apr 26, 2024
$0.065591
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۷۸۲.۸۹ ت
Apr 22, 2024
$0.073273
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۴,۱۷۰.۹۰ ت
Apr 18, 2024
$0.062176
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳,۸۱۳.۲۱ ت
Apr 14, 2024
$0.054831
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۴,۶۲۸.۰۹ ت
Apr 10, 2024
$0.071272
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۴,۲۴۸.۵۲ ت
Apr 06, 2024
$0.065474
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۵,۴۵۷.۷۸ ت
Apr 02, 2024
$0.086551
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۶,۰۵۳.۷۱ ت
Mar 29, 2024
$0.097958
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۵,۵۶۱.۹۲ ت
Mar 25, 2024
$0.090096
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۴,۹۵۷.۶۳ ت
Mar 21, 2024
$0.080873
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۴,۶۸۲.۸۸ ت
Mar 17, 2024
$0.078333
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۴,۴۴۲.۷۶ ت
Mar 13, 2024
$0.074423
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۴,۲۷۲.۹۰ ت
Mar 09, 2024
$0.071492
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۵,۰۹۴.۸۲ ت
Mar 05, 2024
$0.084463
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۴,۶۸۹.۲۲ ت
Mar 01, 2024
$0.079209
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۴,۴۹۷.۹۱ ت
Feb 26, 2024
$0.078432
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۳,۸۰۰.۱۷ ت
Feb 22, 2024
$0.066702
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۳,۶۹۵.۲۷ ت
Feb 18, 2024
$0.065989
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۳,۵۴۱.۲۷ ت
Feb 14, 2024
$0.064206
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۳,۵۵۲.۵۱ ت
Feb 10, 2024
$0.064750
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۳,۳۸۵.۶۲ ت
Feb 06, 2024
$0.061178
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۴,۰۹۷.۵۶ ت
Feb 02, 2024
$0.070348
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۴,۲۰۳.۰۱ ت
Jan 29, 2024
$0.073859
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۳,۷۶۱.۶۳ ت
Jan 25, 2024
$0.067749
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۳,۹۹۲.۳۶ ت
Jan 21, 2024
$0.074194
۲۷ دی ۱۴۰۲
۴,۳۷۷.۷۶ ت
Jan 17, 2024
$0.081980
۲۳ دی ۱۴۰۲
۴,۲۳۶.۸۰ ت
Jan 13, 2024
$0.080750
۱۹ دی ۱۴۰۲
۳,۸۵۹.۹۷ ت
Jan 09, 2024
$0.075026
۱۵ دی ۱۴۰۲
۴,۱۶۴.۱۴ ت
Jan 05, 2024
$0.080759
۱۱ دی ۱۴۰۲
۴,۳۴۷.۰۲ ت
Jan 01, 2024
$0.084916