تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Swarm Markets از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۴۴۷.۹۹ ت
Jul 16, 2024
$0.490838
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۱,۸۵۵.۷۲ ت
Jul 13, 2024
$0.373825
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۰,۳۹۲.۷۵ ت
Jul 10, 2024
$0.345850
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۲۱۵.۰۲ ت
Jul 07, 2024
$0.383051
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۶,۱۰۷.۵۱ ت
Jul 04, 2024
$0.422821
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۷,۴۴۴.۳۰ ت
Jul 01, 2024
$0.442753
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۱۹۳.۲۱ ت
Jun 28, 2024
$0.457893
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۶,۰۵۴.۰۸ ت
Jun 25, 2024
$0.425268
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۷,۶۲۱.۳۸ ت
Jun 22, 2024
$0.465413
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۰,۹۳۹.۸۷ ت
Jun 19, 2024
$0.522438
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۳۶,۶۹۶.۸۸ ت
Jun 16, 2024
$0.625836
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۱,۲۶۲.۶۳ ت
Jun 13, 2024
$0.699669
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۴۴,۳۲۲.۳۱ ت
Jun 10, 2024
$0.750551
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۸,۶۳۲.۰۴ ت
Jun 07, 2024
$0.827990
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۴۶,۸۰۳.۳۴ ت
Jun 04, 2024
$0.793135
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴۴,۷۳۸.۳۱ ت
Jun 01, 2024
$0.759705
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۴۹,۱۶۲.۳۳ ت
May 29, 2024
$0.842022
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۴۱,۱۶۲.۸۹ ت
May 26, 2024
$0.719260
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۴۵,۱۴۷.۲۱ ت
May 23, 2024
$0.785633
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۰,۵۸۴.۹۳ ت
May 20, 2024
$0.683294
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۴,۶۷۶.۶۸ ت
May 17, 2024
$0.592480
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۴,۰۱۵.۵۰ ت
May 14, 2024
$0.574290
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۷,۲۳۴.۹۶ ت
May 11, 2024
$0.607644
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۱,۷۹۸.۰۱ ت
May 08, 2024
$0.679493
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۲,۹۸۵.۴۷ ت
May 05, 2024
$0.703515
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۸,۴۲۹.۴۳ ت
May 02, 2024
$0.621996
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۲,۶۹۱.۷۶ ت
Apr 29, 2024
$0.701423
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۷,۱۳۲.۶۹ ت
Apr 26, 2024
$0.739719
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۵,۹۰۹.۹۹ ت
Apr 23, 2024
$0.855409
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۴,۱۱۲.۰۰ ت
Apr 20, 2024
$0.813457
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۵۵,۸۲۷.۱۹ ت
Apr 17, 2024
$0.838737
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۵۵,۶۷۲.۸۹ ت
Apr 14, 2024
$0.800542
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۷۰,۶۷۸.۲۸ ت
Apr 11, 2024
$1.08
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۵۷,۷۸۰.۷۱ ت
Apr 08, 2024
$0.904399
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۶۴,۶۷۴.۰۱ ت
Apr 05, 2024
$0.997378
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۵۲,۴۳۶.۲۵ ت
Apr 02, 2024
$0.831555
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۵۶,۹۴۲.۷۵ ت
Mar 30, 2024
$0.918127
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۷۱,۶۲۰.۹۰ ت
Mar 27, 2024
$1.16
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۴۱,۰۹۳.۴۶ ت
Mar 24, 2024
$0.662648
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۰,۶۰۷.۵۶ ت
Mar 21, 2024
$0.499299
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۳۱,۵۱۱.۰۵ ت
Mar 18, 2024
$0.522311
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۳۵,۲۶۸.۲۲ ت
Mar 15, 2024
$0.587148
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۲۳,۲۷۵.۶۶ ت
Mar 12, 2024
$0.390282
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۸,۷۷۸.۶۷ ت
Mar 09, 2024
$0.314195
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۸,۸۶۳.۲۲ ت
Mar 06, 2024
$0.316290
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۰,۷۱۵.۲۶ ت
Mar 03, 2024
$0.349453
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۸,۰۴۸.۴۳ ت
Feb 29, 2024
$0.308953
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۸,۲۷۸.۴۶ ت
Feb 26, 2024
$0.318731
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱۹,۰۸۵.۱۲ ت
Feb 23, 2024
$0.332728
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۸,۹۱۱.۳۱ ت
Feb 20, 2024
$0.335762