تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Suku از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۴,۶۰۳.۹۶ ت
Jul 15, 2024
$0.078700
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴,۰۴۰.۷۱ ت
Jul 11, 2024
$0.068777
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴,۱۱۵.۴۴ ت
Jul 07, 2024
$0.067905
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴,۹۴۴.۱۹ ت
Jul 03, 2024
$0.080192
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴,۸۷۸.۵۵ ت
Jun 29, 2024
$0.079636
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴,۸۴۴.۶۰ ت
Jun 25, 2024
$0.079076
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۴,۸۲۵.۸۵ ت
Jun 21, 2024
$0.081194
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۵,۷۶۰.۹۳ ت
Jun 17, 2024
$0.098164
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۵,۶۳۱.۷۴ ت
Jun 13, 2024
$0.095493
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۶,۶۵۲.۱۶ ت
Jun 09, 2024
$0.112573
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۶,۵۲۴.۳۷ ت
Jun 05, 2024
$0.111769
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۶,۵۳۱.۹۲ ت
Jun 01, 2024
$0.110919
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۷,۳۴۲.۸۱ ت
May 28, 2024
$0.127201
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۷,۰۹۲.۵۹ ت
May 24, 2024
$0.121829
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۴۹۰.۶۸ ت
May 20, 2024
$0.126114
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۸۷۶.۳۷ ت
May 16, 2024
$0.134071
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸,۴۷۰.۰۹ ت
May 12, 2024
$0.139269
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹,۲۶۴.۱۳ ت
May 08, 2024
$0.150603
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۱۲۵.۱۸ ت
May 04, 2024
$0.164095
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۴۰۲.۷۰ ت
Apr 30, 2024
$0.169015
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۰۸۹.۴۲ ت
Apr 26, 2024
$0.174041
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۷۱۴.۸۳ ت
Apr 22, 2024
$0.179470
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۴,۳۰۶.۵۹ ت
Apr 18, 2024
$0.213271
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۱,۳۰۴.۲۹ ت
Apr 14, 2024
$0.162548
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۷,۷۵۹.۸۹ ت
Apr 10, 2024
$0.119501
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۷,۲۶۱.۵۹ ت
Apr 06, 2024
$0.111908
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۸,۱۴۹.۹۱ ت
Apr 02, 2024
$0.129244
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۸,۲۴۵.۰۸ ت
Mar 29, 2024
$0.133509
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۷,۲۱۸.۲۰ ت
Mar 25, 2024
$0.116926
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۷,۳۲۹.۷۷ ت
Mar 21, 2024
$0.119570
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۷,۷۹۰.۵۳ ت
Mar 17, 2024
$0.130317
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۹,۴۶۹.۶۶ ت
Mar 13, 2024
$0.158631
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۸,۷۷۲.۴۵ ت
Mar 09, 2024
$0.146776
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۶,۱۶۴.۲۹ ت
Mar 05, 2024
$0.102194
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۶,۱۷۱.۵۰ ت
Mar 01, 2024
$0.104248
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۵,۳۳۸.۸۸ ت
Feb 26, 2024
$0.093097
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۳,۵۴۶.۷۸ ت
Feb 22, 2024
$0.062254
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۳,۱۵۴.۲۷ ت
Feb 18, 2024
$0.056328
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۳,۰۵۴.۲۶ ت
Feb 14, 2024
$0.055376
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۲,۹۹۳.۶۵ ت
Feb 10, 2024
$0.054564
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۲,۷۷۸.۰۰ ت
Feb 06, 2024
$0.050198
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۲,۹۱۶.۴۳ ت
Feb 02, 2024
$0.050070
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۲,۹۸۱.۲۳ ت
Jan 29, 2024
$0.052389
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۲,۷۳۱.۷۵ ت
Jan 25, 2024
$0.049200
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۲,۶۸۲.۶۴ ت
Jan 21, 2024
$0.049854
۲۷ دی ۱۴۰۲
۲,۷۲۰.۵۷ ت
Jan 17, 2024
$0.050947
۲۳ دی ۱۴۰۲
۲,۶۵۷.۰۲ ت
Jan 13, 2024
$0.050640
۱۹ دی ۱۴۰۲
۲,۶۷۶.۰۴ ت
Jan 09, 2024
$0.052014
۱۵ دی ۱۴۰۲
۳,۰۲۵.۹۸ ت
Jan 05, 2024
$0.058685
۱۱ دی ۱۴۰۲
۲,۹۲۷.۷۸ ت
Jan 01, 2024
$0.057192