تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت STPAY از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۶۶۰.۵۵ ت
Jul 19, 2024
$0.063273
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۷۷.۴۱ ت
Jul 15, 2024
$0.059474
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۱۹.۸۸ ت
Jul 11, 2024
$0.058234
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۵۷.۷۲ ت
Jul 07, 2024
$0.057092
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳,۷۹۲.۱۷ ت
Jul 03, 2024
$0.061507
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۷۸۰.۸۶ ت
Jun 29, 2024
$0.061717
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۷۸۰.۱۴ ت
Jun 25, 2024
$0.061701
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۸۸۲.۷۹ ت
Jun 21, 2024
$0.065327
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۳,۷۹۳.۰۱ ت
Jun 17, 2024
$0.064631
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳,۹۵۷.۹۵ ت
Jun 13, 2024
$0.067112
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۴,۰۳۹.۴۴ ت
Jun 09, 2024
$0.068359
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۴,۰۷۹.۵۲ ت
Jun 05, 2024
$0.069886
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳,۸۸۸.۰۰ ت
Jun 01, 2024
$0.066022
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۳,۷۸۶.۸۲ ت
May 28, 2024
$0.065599
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۳,۷۶۸.۳۸ ت
May 24, 2024
$0.064729
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۸۳۷.۴۰ ت
May 20, 2024
$0.064607
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۷۵۲.۷۲ ت
May 16, 2024
$0.063878
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۷۵۰.۴۲ ت
May 12, 2024
$0.061666
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۸۶۱.۰۱ ت
May 08, 2024
$0.062766
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۷۶۴.۹۹ ت
May 04, 2024
$0.061018
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۸۲۳.۱۰ ت
Apr 30, 2024
$0.062114
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۰۳۶.۴۵ ت
Apr 26, 2024
$0.063349
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۱۴۲.۶۷ ت
Apr 22, 2024
$0.063465
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۴,۰۷۰.۱۶ ت
Apr 18, 2024
$0.060674
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۴,۳۶۷.۷۳ ت
Apr 14, 2024
$0.062805
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۴,۴۰۴.۳۸ ت
Apr 10, 2024
$0.067827
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۴,۰۳۳.۱۰ ت
Apr 06, 2024
$0.062154
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۴,۲۲۰.۶۴ ت
Apr 02, 2024
$0.066932
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۴,۰۲۴.۹۱ ت
Mar 29, 2024
$0.065129
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۴,۰۱۷.۰۰ ت
Mar 25, 2024
$0.065070
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۴,۰۲۰.۸۷ ت
Mar 21, 2024
$0.065592
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۴,۰۱۴.۱۲ ت
Mar 17, 2024
$0.067147
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۴,۱۳۹.۵۷ ت
Mar 13, 2024
$0.069344
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳,۸۵۰.۰۲ ت
Mar 09, 2024
$0.064416
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۳,۸۶۰.۶۱ ت
Mar 05, 2024
$0.064002
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۳,۳۷۶.۵۵ ت
Mar 01, 2024
$0.057036
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲,۸۷۲.۶۷ ت
Feb 26, 2024
$0.050092
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۲,۸۰۶.۴۹ ت
Feb 22, 2024
$0.049260
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۲,۷۸۴.۱۳ ت
Feb 18, 2024
$0.049718
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۲,۵۹۳.۰۰ ت
Feb 14, 2024
$0.047013
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۲,۴۸۸.۲۴ ت
Feb 10, 2024
$0.045352
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۲,۳۳۸.۱۶ ت
Feb 06, 2024
$0.042250
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۲,۴۳۲.۵۴ ت
Feb 02, 2024
$0.041762
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۴,۶۰۱.۲۹ ت
Jan 29, 2024
$0.080858
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۴,۴۷۰.۵۹ ت
Jan 25, 2024
$0.080518
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۴,۴۳۰.۶۰ ت
Jan 21, 2024
$0.082338
۲۷ دی ۱۴۰۲
۴,۴۹۹.۱۰ ت
Jan 17, 2024
$0.084252
۲۳ دی ۱۴۰۲
۴,۷۴۹.۳۸ ت
Jan 13, 2024
$0.090519
۱۹ دی ۱۴۰۲
۴,۵۸۶.۱۹ ت
Jan 09, 2024
$0.089141
۱۵ دی ۱۴۰۲
۴,۴۸۹.۷۹ ت
Jan 05, 2024
$0.087074