تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Starcoin از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۸۲.۷۰ ت
Jul 19, 2024
$0.001429
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۸۳.۳۴ ت
Jul 16, 2024
$0.001438
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷۹.۴۴ ت
Jul 13, 2024
$0.001358
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷۵.۶۰ ت
Jul 10, 2024
$0.001282
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷۹.۳۴ ت
Jul 07, 2024
$0.001310
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۷۴.۴۲ ت
Jul 04, 2024
$0.001205
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۷۵.۳۰ ت
Jul 01, 2024
$0.001214
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۷۹.۱۲ ت
Jun 28, 2024
$0.001285
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۷۵.۹۶ ت
Jun 25, 2024
$0.001239
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۷۷.۴۶ ت
Jun 22, 2024
$0.001305
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۴۹.۹۳ ت
Jun 19, 2024
$0.000843
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۴۸.۴۶ ت
Jun 16, 2024
$0.000826
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۳.۹۷ ت
Jun 13, 2024
$0.000915
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۵۷.۴۶ ت
Jun 10, 2024
$0.000973
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۰.۷۴ ت
Jun 07, 2024
$0.000693
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۴۳.۰۵ ت
Jun 04, 2024
$0.000729
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴۳.۹۱ ت
Jun 01, 2024
$0.000745
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۴۴.۰۴ ت
May 29, 2024
$0.000754
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۴۱.۲۶ ت
May 26, 2024
$0.000721
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۴۳.۰۴ ت
May 23, 2024
$0.000749
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۷.۳۶ ت
May 20, 2024
$0.000797
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۲.۷۰ ت
May 17, 2024
$0.000900
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۶.۷۰ ت
May 14, 2024
$0.000788
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۹.۸۷ ت
May 11, 2024
$0.000813
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۱.۲۴ ت
May 08, 2024
$0.000670
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۱.۶۵ ت
May 05, 2024
$0.000845
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۸.۲۷ ت
May 02, 2024
$0.000781
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۴.۷۰ ت
Apr 29, 2024
$0.000898
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۶.۵۴ ت
Apr 26, 2024
$0.000887
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۵.۰۳ ت
Apr 23, 2024
$0.000995
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۵.۹۸ ت
Apr 20, 2024
$0.000841
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۵۵.۵۴ ت
Apr 17, 2024
$0.000834
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۵۱.۴۴ ت
Apr 14, 2024
$0.000739
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۵۶.۸۰ ت
Apr 11, 2024
$0.000874
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۵۲.۹۶ ت
Apr 08, 2024
$0.000829
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۵۹.۵۹ ت
Apr 05, 2024
$0.000919
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۵۸.۰۲ ت
Apr 02, 2024
$0.000920
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۵۹.۳۴ ت
Mar 30, 2024
$0.000956
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۷۷.۸۹ ت
Mar 27, 2024
$0.001265
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۵۷.۵۱ ت
Mar 24, 2024
$0.000927
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۵۹.۳۰ ت
Mar 21, 2024
$0.000967
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۶۰.۰۸ ت
Mar 18, 2024
$0.000995
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۶۹.۳۹ ت
Mar 15, 2024
$0.001155
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۷۱.۵۲ ت
Mar 12, 2024
$0.001199
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۵۹.۴۱ ت
Mar 09, 2024
$0.000994
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۵۶.۷۱ ت
Mar 06, 2024
$0.000951
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۵۷.۵۶ ت
Mar 03, 2024
$0.000971
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۶۰.۰۲ ت
Feb 29, 2024
$0.001027
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۵۵.۴۹ ت
Feb 26, 2024
$0.000967
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۴۹.۲۴ ت
Feb 23, 2024
$0.000858