تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت استایکا از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱۴,۸۸۳.۶۷ ت
Jul 17, 2024
$1.97
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱۵,۲۷۷.۳۹ ت
Jul 15, 2024
$1.97
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۱۶,۵۴۵.۶۸ ت
Jul 13, 2024
$1.99
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱۳,۰۳۶.۷۰ ت
Jul 11, 2024
$1.92
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰۵,۲۳۲.۱۳ ت
Jul 09, 2024
$1.76
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱۵,۷۳۰.۳۹ ت
Jul 07, 2024
$1.90
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱۹,۴۷۳.۸۷ ت
Jul 05, 2024
$1.93
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۱۳,۰۲۹.۳۱ ت
Jul 03, 2024
$1.83
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱۷,۱۶۰.۳۹ ت
Jul 01, 2024
$1.89
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۲۲,۰۰۰.۱۵ ت
Jun 29, 2024
$1.99
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱۸,۹۳۱.۱۳ ت
Jun 27, 2024
$1.95
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱۵,۹۲۵.۵۳ ت
Jun 25, 2024
$1.89
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱۱۹,۱۱۴.۶۶ ت
Jun 23, 2024
$2.01
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱۵,۳۵۷.۳۱ ت
Jun 21, 2024
$1.94
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۰,۴۲۰.۲۶ ت
Jun 19, 2024
$1.69
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۱,۵۷۳.۱۳ ت
Jun 17, 2024
$1.73
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۷,۳۰۴.۳۵ ت
Jun 15, 2024
$1.81
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۴,۴۵۱.۶۸ ت
Jun 13, 2024
$1.94
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۶,۱۸۳.۷۹ ت
Jun 11, 2024
$1.95
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۶,۸۵۴.۹۷ ت
Jun 09, 2024
$1.97
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۹,۷۶۹.۴۰ ت
Jun 07, 2024
$1.86
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۵,۲۲۸.۵۲ ت
Jun 05, 2024
$1.97
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۷,۶۰۱.۱۷ ت
Jun 03, 2024
$2.15
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۲,۳۴۲.۶۲ ت
Jun 01, 2024
$2.07
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۲,۴۲۴.۳۶ ت
May 30, 2024
$1.92
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۳,۹۱۴.۴۵ ت
May 28, 2024
$2.14
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۱,۷۵۱.۹۹ ت
May 26, 2024
$2.12
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۷,۶۵۰.۸۲ ت
May 24, 2024
$2.19
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۴,۰۵۱.۱۳ ت
May 22, 2024
$2.17
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۸,۴۷۹.۸۲ ت
May 20, 2024
$2.16
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳۲,۶۲۵.۲۶ ت
May 18, 2024
$2.27
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳۳,۵۳۸.۳۸ ت
May 16, 2024
$2.27
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴۲,۷۹۳.۰۴ ت
May 14, 2024
$2.41
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴۶,۸۸۱.۴۹ ت
May 12, 2024
$2.41
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵۳,۱۷۵.۴۳ ت
May 10, 2024
$2.50
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵۸,۴۰۷.۶۱ ت
May 08, 2024
$2.57
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵۷,۵۱۷.۶۸ ت
May 06, 2024
$2.58
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵۷,۸۶۵.۶۵ ت
May 04, 2024
$2.55
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵۵,۸۱۸.۹۴ ت
May 02, 2024
$2.52
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵۸,۱۰۷.۷۴ ت
Apr 30, 2024
$2.56
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵۵,۱۸۴.۸۳ ت
Apr 28, 2024
$2.52
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶۷,۳۰۴.۷۲ ت
Apr 26, 2024
$2.62
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶۶,۹۶۳.۵۹ ت
Apr 24, 2024
$2.57
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶۱,۴۵۲.۲۱ ت
Apr 22, 2024
$2.47
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶۸,۷۹۶.۴۴ ت
Apr 20, 2024
$2.53
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۶۸,۰۳۵.۰۵ ت
Apr 18, 2024
$2.50
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۷۳,۹۶۶.۶۷ ت
Apr 16, 2024
$2.57
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۸۲,۹۹۹.۶۵ ت
Apr 14, 2024
$2.63
۲۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۵۹,۸۰۶.۴۳ ت
Apr 12, 2024
$2.44
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۶۲,۰۱۳.۵۹ ت
Apr 10, 2024
$2.49