تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت SpiderDAO از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۵۲۵.۸۳ ت
Jul 03, 2024
$0.008528
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۵۲۲.۴۷ ت
Jun 29, 2024
$0.008528
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۲۲.۲۱ ت
Jun 25, 2024
$0.008524
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۵۰۶.۶۷ ت
Jun 21, 2024
$0.008524
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۵۰۰.۳۰ ت
Jun 17, 2024
$0.008525
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۰۲.۹۳ ت
Jun 13, 2024
$0.008528
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۵۰۳.۹۶ ت
Jun 09, 2024
$0.008528
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۴۹۷.۹۷ ت
Jun 05, 2024
$0.008530
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۵۰۱.۸۵ ت
Jun 01, 2024
$0.008521
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۹۲.۰۰ ت
May 28, 2024
$0.008523
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۹۶.۳۶ ت
May 24, 2024
$0.008526
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۰۶.۵۶ ت
May 20, 2024
$0.008528
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۰۱.۳۳ ت
May 16, 2024
$0.008533
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۱۸.۶۹ ت
May 12, 2024
$0.008528
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۲۴.۹۹ ت
May 08, 2024
$0.008534
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۲۶.۶۵ ت
May 04, 2024
$0.008535
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۲۴.۸۸ ت
Apr 30, 2024
$0.008527
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۴۳.۴۶ ت
Apr 26, 2024
$0.008529
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۵۷.۰۰ ت
Apr 22, 2024
$0.008533
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۵۷۲.۲۹ ت
Apr 18, 2024
$0.008531
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۵۹۳.۹۱ ت
Apr 14, 2024
$0.008540
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۵۵۳.۷۰ ت
Apr 10, 2024
$0.008526
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۵۵۳.۷۳ ت
Apr 06, 2024
$0.008533
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۵۳۸.۱۳ ت
Apr 02, 2024
$0.008533
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۵۲۷.۱۵ ت
Mar 29, 2024
$0.008530
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۵۲۶.۶۸ ت
Mar 25, 2024
$0.008531
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۵۲۳.۲۰ ت
Mar 21, 2024
$0.008535
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۵۰۹.۶۵ ت
Mar 17, 2024
$0.008525
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۵۰۹.۲۸ ت
Mar 13, 2024
$0.008531
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۵۱۰.۹۷ ت
Mar 09, 2024
$0.008549
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۵۱۵.۳۰ ت
Mar 05, 2024
$0.008542
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۵۰۵.۲۲ ت
Mar 01, 2024
$0.008534
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۴۸۹.۱۷ ت
Feb 26, 2024
$0.008529
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۴۸۶.۰۰ ت
Feb 22, 2024
$0.008530
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۴۷۷.۷۸ ت
Feb 18, 2024
$0.008532
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۴۷۰.۷۸ ت
Feb 14, 2024
$0.008535
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۴۶۸.۲۵ ت
Feb 10, 2024
$0.008534
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۴۷۱.۴۹ ت
Feb 06, 2024
$0.008519
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۴۹۶.۸۱ ت
Feb 02, 2024
$0.008529
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۴۸۵.۳۸ ت
Jan 29, 2024
$0.008529
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۴۷۳.۴۹ ت
Jan 25, 2024
$0.008527
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۴۵۸.۶۹ ت
Jan 21, 2024
$0.008524
۲۷ دی ۱۴۰۲
۴۵۵.۴۶ ت
Jan 17, 2024
$0.008529
۲۳ دی ۱۴۰۲
۴۴۷.۴۷ ت
Jan 13, 2024
$0.008528
۱۹ دی ۱۴۰۲
۴۳۹.۱۸ ت
Jan 09, 2024
$0.008536
۱۵ دی ۱۴۰۲
۴۴۰.۲۵ ت
Jan 05, 2024
$0.008538
۱۱ دی ۱۴۰۲
۴۳۶.۶۳ ت
Jan 01, 2024
$0.008529
۰۷ دی ۱۴۰۲
۴۳۲.۰۲ ت
Dec 28, 2023
$0.008538
۰۳ دی ۱۴۰۲
۴۲۸.۱۶ ت
Dec 24, 2023
$0.008536
۲۹ آذر ۱۴۰۲
۴۳۱.۵۷ ت
Dec 20, 2023
$0.008528

افزودن تراکنش

SpiderDAO

SPDR

  • SPDR
  • IRT
  • USD