تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت SORA AI از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jul 14, 2024
$0.0000000000000002
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 13, 2024
$0.0000000000000005
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 13, 2024
$0.0000000000000005
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 12, 2024
$0.0000000000000003
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 12, 2024
$0.0000000000000005
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jul 11, 2024
$0.0000000000000002
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jul 11, 2024
$0.0000000000000002
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 10, 2024
$0.0000000000000004
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 10, 2024
$0.0000000000000003
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 09, 2024
$0.0000000000000007
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 09, 2024
$0.0000000000000005
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 08, 2024
$0.0000000000000006
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 08, 2024
$0.0000000000000007
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jul 07, 2024
$0.0000000000000002
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jul 07, 2024
$0.0000000000000003
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 06, 2024
$0.0000000000000001
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jul 06, 2024
$0.0000000000000002
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jul 05, 2024
$0.0000000000000002
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷ ت
Jul 05, 2024
$0.00000000000001
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Jul 04, 2024
$0.00000000000001
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 04, 2024
$0.000000000000007
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 03, 2024
$0.000000000000007
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 03, 2024
$0.000000000000004
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 02, 2024
$0.000000000000006
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 02, 2024
$0.000000000000007
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jul 01, 2024
$0.00000000000001
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jul 01, 2024
$0.00000000000003
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jun 30, 2024
$0.00000000000001
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵ ت
Jun 30, 2024
$0.000000000000008
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶ ت
Jun 29, 2024
$0.00000000000001
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Jun 29, 2024
$0.00000000000001
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jun 28, 2024
$0.000000000000007
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jun 28, 2024
$0.00000000000001
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jun 27, 2024
$0.00000000000002
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷ ت
Jun 27, 2024
$0.00000000000001
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jun 26, 2024
$0.00000000000001
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jun 26, 2024
$0.0000000000002
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۶ ت
Jun 25, 2024
$0.0000000000001
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷ ت
Jun 25, 2024
$0.00000000000001
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۳ ت
Jun 24, 2024
$0.00000000000005
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jun 24, 2024
$0.00000000000007
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Jun 23, 2024
$0.00000000000001
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jun 23, 2024
$0.00000000000001
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jun 22, 2024
$0.00000000000001
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jun 22, 2024
$0.00000000000001
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jun 21, 2024
$0.00000000000002
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jun 21, 2024
$0.0000000000003
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۵ ت
Jun 20, 2024
$0.00000000000008
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jun 20, 2024
$0.00000000000007
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Jun 19, 2024
$0.0000000000001