تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Solrise Finance از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۷.۳۷ ت
Jul 13, 2024
$0.000810
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۷.۷۵ ت
Jul 10, 2024
$0.000809
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۹.۰۰ ت
Jul 07, 2024
$0.000809
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵۶.۲۴ ت
Jul 04, 2024
$0.000910
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۷۲.۰۹ ت
Jul 01, 2024
$0.001163
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶۷.۱۴ ت
Jun 28, 2024
$0.001090
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶۲.۰۷ ت
Jun 25, 2024
$0.001013
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۶۸.۹۸ ت
Jun 22, 2024
$0.001162
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۶.۳۴ ت
Jun 19, 2024
$0.002304
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۲۵۱.۳۹ ت
Jun 16, 2024
$0.004287
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۵۹.۷۹ ت
Jun 13, 2024
$0.004405
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۸۴.۰۳ ت
Jun 10, 2024
$0.004809
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۰۵.۷۷ ت
Jun 07, 2024
$0.005206
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۳۱۷.۱۴ ت
Jun 04, 2024
$0.005374
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳۱۲.۴۳ ت
Jun 01, 2024
$0.005305
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۳۳۰.۷۵ ت
May 29, 2024
$0.005664
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۹۸.۷۴ ت
May 26, 2024
$0.005220
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۳۲۲.۹۳ ت
May 23, 2024
$0.005619
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۲۷.۶۸ ت
May 20, 2024
$0.005516
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱۰.۶۸ ت
May 17, 2024
$0.005308
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱۱.۴۲ ت
May 14, 2024
$0.005257
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱۶.۵۵ ت
May 11, 2024
$0.005165
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱۷.۰۹ ت
May 08, 2024
$0.005154
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱۷.۹۹ ت
May 05, 2024
$0.005204
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱۸.۱۴ ت
May 02, 2024
$0.005149
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱۶.۸۵ ت
Apr 29, 2024
$0.005205
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۷۱.۲۰ ت
Apr 26, 2024
$0.005825
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۸۸.۴۵ ت
Apr 23, 2024
$0.005943
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۳۱.۱۷ ت
Apr 20, 2024
$0.006481
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۳۸۰.۹۷ ت
Apr 17, 2024
$0.005723
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۴۲۶.۳۴ ت
Apr 14, 2024
$0.006130
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۴۰۲.۱۰ ت
Apr 11, 2024
$0.006187
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۴۲۱.۴۰ ت
Apr 08, 2024
$0.006595
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۴۴۳.۴۲ ت
Apr 05, 2024
$0.006838
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۴۲۷.۸۶ ت
Apr 02, 2024
$0.006788
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۴۱۵.۷۵ ت
Mar 30, 2024
$0.006703
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۳۹۴.۸۰ ت
Mar 27, 2024
$0.006414
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۳۸۳.۰۳ ت
Mar 24, 2024
$0.006176
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۵۶.۶۵ ت
Mar 21, 2024
$0.005818
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۳۵۹.۲۱ ت
Mar 18, 2024
$0.005954
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۳۳۶.۸۴ ت
Mar 15, 2024
$0.005607
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۳۸۶.۹۰ ت
Mar 12, 2024
$0.006487
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۴۰۰.۰۳ ت
Mar 09, 2024
$0.006693
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۳۸۶.۲۴ ت
Mar 06, 2024
$0.006476
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۴۲۵.۴۰ ت
Mar 03, 2024
$0.007176
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۳۸۹.۷۰ ت
Feb 29, 2024
$0.006670
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۶۸.۱۴ ت
Feb 26, 2024
$0.006419
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۴۳۳.۱۳ ت
Feb 23, 2024
$0.007551
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۴۳۳.۰۶ ت
Feb 20, 2024
$0.007688
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۴۰۳.۱۰ ت
Feb 17, 2024
$0.007233