تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت RazrFi از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۵۵۵.۲۸ ت
Jul 22, 2024
$0.009663
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۸۷۹.۱۶ ت
Jul 19, 2024
$0.015196
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۱۰.۰۸ ت
Jul 16, 2024
$0.019153
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۸۲.۱۶ ت
Jul 13, 2024
$0.004826
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷۶۸.۲۴ ت
Jul 10, 2024
$0.013029
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶۴۳.۳۵ ت
Jul 07, 2024
$0.010622
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۰۷.۳۴ ت
Jul 04, 2024
$0.019553
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۳۷.۲۳ ت
Jul 01, 2024
$0.029639
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۱۷.۹۳ ت
Jun 28, 2024
$0.026277
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۹۴۲.۶۸ ت
Jun 25, 2024
$0.015388
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۷۳.۶۷ ت
Jun 22, 2024
$0.029886
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۵۰۸.۶۳ ت
Jun 19, 2024
$0.025474
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۷۳۳.۶۶ ت
Jun 16, 2024
$0.012512
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۶۵۸.۸۶ ت
Jun 13, 2024
$0.028128
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱,۸۸۲.۳۴ ت
Jun 10, 2024
$0.031875
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۶۹۴.۰۲ ت
Jun 07, 2024
$0.011817
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱,۸۶۹.۷۴ ت
Jun 04, 2024
$0.031684
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۸۳۷.۲۶ ت
Jun 01, 2024
$0.031198
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۳۴.۹۳ ت
May 29, 2024
$0.019438
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۵۱۳.۴۴ ت
May 26, 2024
$0.026445
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱,۹۰۶.۱۲ ت
May 23, 2024
$0.033169
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۰۸.۶۳ ت
May 20, 2024
$0.016981
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۱۷۱.۹۲ ت
May 17, 2024
$0.037109
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۳۷۹.۸۴ ت
May 14, 2024
$0.040179
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۶۳۲.۳۵ ت
May 11, 2024
$0.026638
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۹۷۶.۶۹ ت
May 08, 2024
$0.032134
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۸۳.۸۷ ت
May 05, 2024
$0.019375
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۷۲۶.۷۵ ت
May 02, 2024
$0.027948
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۶۰۷.۱۱ ت
Apr 29, 2024
$0.026404
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۳۸۶.۴۲ ت
Apr 26, 2024
$0.037453
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۵۴۹.۴۱ ت
Apr 23, 2024
$0.039005
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۷۴۵.۳۶ ت
Apr 20, 2024
$0.041270
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۲,۸۶۱.۷۰ ت
Apr 17, 2024
$0.042993
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۱۷.۴۳ ت
Apr 14, 2024
$0.014630
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۹۹۶.۷۹ ت
Apr 11, 2024
$0.015337
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۱۸.۷۹ ت
Apr 08, 2024
$0.017511
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۲,۴۵۹.۱۴ ت
Apr 05, 2024
$0.037924
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲,۹۶۱.۴۸ ت
Apr 02, 2024
$0.046964
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۳,۱۸۹.۴۴ ت
Mar 30, 2024
$0.051425
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۶۴۵.۹۳ ت
Mar 27, 2024
$0.026740
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۲,۸۸۴.۳۲ ت
Mar 24, 2024
$0.046510
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲,۲۵۸.۶۹ ت
Mar 21, 2024
$0.036845
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱,۷۲۲.۷۴ ت
Mar 18, 2024
$0.028555
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۲,۲۶۶.۳۶ ت
Mar 15, 2024
$0.037730
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۲,۰۹۶.۷۰ ت
Mar 12, 2024
$0.035157
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱,۷۳۱.۵۷ ت
Mar 09, 2024
$0.028971
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱,۵۹۴.۲۸ ت
Mar 06, 2024
$0.026732
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲,۰۶۴.۸۹ ت
Mar 03, 2024
$0.034833
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱,۳۶۴.۷۳ ت
Feb 29, 2024
$0.023361
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲,۹۰۳.۳۶ ت
Feb 26, 2024
$0.050627

افزودن تراکنش

RazrFi

SOLR

  • SOLR
  • IRT
  • USD