تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت SoliDefi از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۲۴ ت
Jul 13, 2024
$0.000193
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۸۵ ت
Jul 13, 2024
$0.000185
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۴۶ ت
Jul 12, 2024
$0.000177
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۰۰ ت
Jul 12, 2024
$0.000221
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۳۷ ت
Jul 11, 2024
$0.000194
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۳۹ ت
Jul 11, 2024
$0.000194
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۴۷ ت
Jul 10, 2024
$0.000194
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۶۱ ت
Jul 10, 2024
$0.000197
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۰۷ ت
Jul 09, 2024
$0.000203
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۸۹ ت
Jul 09, 2024
$0.000199
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۷۹ ت
Jul 08, 2024
$0.000197
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۸۱ ت
Jul 08, 2024
$0.000197
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۱۵ ت
Jul 07, 2024
$0.000202
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۲۳ ت
Jul 07, 2024
$0.000202
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۵۷ ت
Jul 06, 2024
$0.000207
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۶۱ ت
Jul 06, 2024
$0.000194
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۶۱ ت
Jul 05, 2024
$0.000187
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۹۷ ت
Jul 05, 2024
$0.000193
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۳۴ ت
Jul 04, 2024
$0.000199
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۹۱ ت
Jul 04, 2024
$0.000209
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۱۳ ت
Jul 03, 2024
$0.000229
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۸۰ ت
Jul 03, 2024
$0.000240
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۰۹ ت
Jul 02, 2024
$0.000211
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۴۹ ت
Jul 02, 2024
$0.000201
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۱۴ ت
Jul 01, 2024
$0.000228
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۰۷ ت
Jul 01, 2024
$0.000227
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۴۱ ت
Jun 30, 2024
$0.000231
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۴۲ ت
Jun 30, 2024
$0.000233
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۳۷ ت
Jun 29, 2024
$0.000233
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۳۲ ت
Jun 29, 2024
$0.000233
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۹۴ ت
Jun 28, 2024
$0.000226
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۵۸ ت
Jun 28, 2024
$0.000220
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۵۶ ت
Jun 27, 2024
$0.000220
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۸۵ ت
Jun 27, 2024
$0.000227
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۲۲ ت
Jun 26, 2024
$0.000218
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۷۱ ت
Jun 26, 2024
$0.000210
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۴۳ ت
Jun 25, 2024
$0.000220
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۱۸ ت
Jun 25, 2024
$0.000215
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۷۱ ت
Jun 24, 2024
$0.000191
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۳۳ ت
Jun 24, 2024
$0.000204
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۹.۶۷ ت
Jun 23, 2024
$0.000162
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۹.۶۰ ت
Jun 23, 2024
$0.000162
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۱۳ ت
Jun 22, 2024
$0.000204
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۱۶ ت
Jun 22, 2024
$0.000204
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۸۱ ت
Jun 21, 2024
$0.000232
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۰۵ ت
Jun 21, 2024
$0.000219
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۳.۲۲ ت
Jun 20, 2024
$0.000223
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۳.۹۰ ت
Jun 20, 2024
$0.000235
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۳.۸۲ ت
Jun 19, 2024
$0.000233
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۴.۰۲ ت
Jun 19, 2024
$0.000236