تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Solbank از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

21.28%
$197.01
۱۱,۴۵۴,۶۶۲ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۵۱ تومان
معاملات روزانه $128,518
ارزش بازار $5,827,915
عرضه کل 29,581 SB
ارزش بازار رقیق شده $5,827,915
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۱۰۵,۷۷۳.۰۰ ت
Jul 13, 2024
$191.16
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۳۳۸,۲۲۲.۳۱ ت
Jul 13, 2024
$193.93
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۹,۴۴۰,۰۳۸.۴۴ ت
Jul 12, 2024
$160.48
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۴۲۱,۸۷۸.۰۲ ت
Jul 12, 2024
$177.25
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۲۳۶,۲۱۶.۶۱ ت
Jul 11, 2024
$208.73
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۹,۰۲۹,۰۰۷.۱۸ ت
Jul 11, 2024
$153.74
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۲۲۶,۸۳۸.۴۸ ت
Jul 10, 2024
$257.68
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۹۵۳,۱۷۲.۳۴ ت
Jul 10, 2024
$253.59
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۰۵۰,۸۳۷.۱۰ ت
Jul 09, 2024
$237.16
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۹۳۸,۸۳۲.۳۷ ت
Jul 09, 2024
$250.75
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۸۷۳,۳۱۸.۹۸ ت
Jul 08, 2024
$198.91
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۸۷۲,۹۹۷.۶۵ ت
Jul 08, 2024
$181.73
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸,۹۵۳,۶۹۴.۲۰ ت
Jul 07, 2024
$148.86
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸,۷۶۶,۷۶۳.۳۳ ت
Jul 07, 2024
$144.75
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۶,۵۶۷,۳۳۵.۸۳ ت
Jul 06, 2024
$108.21
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۶,۲۱۷,۳۳۱.۷۶ ت
Jul 06, 2024
$104.18
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۶,۲۳۸,۸۴۳.۲۱ ت
Jul 05, 2024
$100.72
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۶,۷۵۰,۳۴۷.۲۷ ت
Jul 05, 2024
$109.06
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۶,۸۵۸,۸۴۹.۱۶ ت
Jul 04, 2024
$111.07
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۶,۵۵۸,۴۵۰.۲۲ ت
Jul 04, 2024
$106.21
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۶,۹۰۰,۸۷۹.۲۴ ت
Jul 03, 2024
$111.96
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۷,۲۰۵,۹۸۱.۴۴ ت
Jul 03, 2024
$116.87
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴,۸۵۰,۸۰۶.۱۲ ت
Jul 02, 2024
$78.38
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴,۷۸۹,۶۶۳.۱۱ ت
Jul 02, 2024
$77.18
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴,۴۸۵,۶۱۱.۳۳ ت
Jul 01, 2024
$72.41
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴,۲۸۵,۰۶۰.۱۱ ت
Jul 01, 2024
$69.13
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۴,۱۴۱,۶۳۱.۰۸ ت
Jun 30, 2024
$66.53
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۴,۱۷۰,۳۷۹.۹۶ ت
Jun 30, 2024
$67.46
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴,۲۰۴,۸۴۶.۸۰ ت
Jun 29, 2024
$68.43
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴,۳۴۶,۲۰۴.۸۰ ت
Jun 29, 2024
$70.94
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴,۴۹۷,۹۷۹.۸۹ ت
Jun 28, 2024
$73.07
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴,۵۱۱,۶۸۴.۸۳ ت
Jun 28, 2024
$73.27
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۴,۰۷۳,۸۶۸.۳۲ ت
Jun 27, 2024
$66.14
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۳,۹۳۸,۱۶۱.۳۱ ت
Jun 27, 2024
$64.64
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۳,۷۵۶,۵۸۴.۹۹ ت
Jun 26, 2024
$62.15
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۳,۷۹۶,۵۳۸.۲۰ ت
Jun 26, 2024
$62.93
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۸۹۷,۸۲۸.۱۶ ت
Jun 25, 2024
$63.97
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴,۰۳۹,۰۸۳.۱۲ ت
Jun 25, 2024
$65.93
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۳,۵۲۳,۶۸۴.۰۸ ت
Jun 24, 2024
$57.68
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۳,۷۸۳,۵۷۵.۱۴ ت
Jun 24, 2024
$62.56
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۳,۷۲۸,۰۱۴.۵۷ ت
Jun 23, 2024
$62.47
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۳,۶۷۹,۶۱۵.۴۲ ت
Jun 23, 2024
$62.12
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳,۷۲۵,۸۳۵.۵۶ ت
Jun 22, 2024
$62.76
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳,۷۰۸,۶۱۰.۴۷ ت
Jun 22, 2024
$62.48
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۶۲۹,۹۲۲.۶۱ ت
Jun 21, 2024
$61.08
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۷۰۸,۸۱۳.۶۴ ت
Jun 21, 2024
$62.40
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۳,۸۳۴,۸۳۶.۷۴ ت
Jun 20, 2024
$64.91
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۳,۷۲۷,۵۱۶.۷۳ ت
Jun 20, 2024
$63.12
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳,۷۹۹,۶۹۰.۵۴ ت
Jun 19, 2024
$64.20
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳,۸۳۵,۱۵۲.۰۹ ت
Jun 19, 2024
$64.75