تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Solanium از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۸,۵۸۴.۶۷ ت
Jul 19, 2024
$0.148388
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۸,۷۹۳.۰۸ ت
Jul 16, 2024
$0.151714
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷,۲۶۳.۴۱ ت
Jul 13, 2024
$0.124235
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷,۴۸۹.۳۴ ت
Jul 10, 2024
$0.127015
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷,۹۳۶.۹۲ ت
Jul 07, 2024
$0.131050
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۹,۲۳۲.۱۸ ت
Jul 04, 2024
$0.149518
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۹,۷۶۷.۴۷ ت
Jul 01, 2024
$0.157576
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۹,۵۴۹.۳۹ ت
Jun 28, 2024
$0.155094
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۸,۴۱۷.۳۱ ت
Jun 25, 2024
$0.137391
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۸,۶۸۵.۴۰ ت
Jun 22, 2024
$0.146347
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۸,۵۶۴.۶۳ ت
Jun 19, 2024
$0.144619
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۹,۲۷۱.۴۰ ت
Jun 16, 2024
$0.158116
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۰,۰۸۷.۶۸ ت
Jun 13, 2024
$0.171051
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۰,۹۹۳.۳۶ ت
Jun 10, 2024
$0.186161
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۶۹۵.۵۶ ت
Jun 07, 2024
$0.199137
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۹۸۸.۲۴ ت
Jun 04, 2024
$0.203154
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۲,۵۲۹.۹۲ ت
Jun 01, 2024
$0.212771
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۳,۲۲۳.۰۵ ت
May 29, 2024
$0.226476
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۲,۶۷۸.۲۳ ت
May 26, 2024
$0.221533
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱۳,۸۹۱.۱۵ ت
May 23, 2024
$0.241728
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳,۹۹۹.۸۸ ت
May 20, 2024
$0.235704
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳,۴۹۸.۸۸ ت
May 17, 2024
$0.230639
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۷۶۸.۱۵ ت
May 14, 2024
$0.215567
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳,۰۶۵.۶۶ ت
May 11, 2024
$0.213221
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳,۵۱۳.۱۹ ت
May 08, 2024
$0.219678
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳,۴۳۴.۲۶ ت
May 05, 2024
$0.219869
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۹۰۸.۵۹ ت
May 02, 2024
$0.208931
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۵۶۲.۹۱ ت
Apr 29, 2024
$0.206407
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴,۳۳۹.۰۱ ت
Apr 26, 2024
$0.225042
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷,۳۱۸.۲۶ ت
Apr 23, 2024
$0.264965
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴,۸۹۷.۸۸ ت
Apr 20, 2024
$0.223957
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۵,۲۵۸.۸۵ ت
Apr 17, 2024
$0.229246
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۶,۲۸۶.۷۲ ت
Apr 14, 2024
$0.234193
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۹,۲۱۹.۰۲ ت
Apr 11, 2024
$0.295715
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۲,۷۵۶.۰۵ ت
Apr 08, 2024
$0.356183
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۹,۴۳۵.۷۱ ت
Apr 05, 2024
$0.299730
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲۱,۰۵۱.۵۲ ت
Apr 02, 2024
$0.333843
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۲۱,۴۸۷.۰۸ ت
Mar 30, 2024
$0.346451
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۰,۹۹۵.۵۸ ت
Mar 27, 2024
$0.341100
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۲۳,۲۸۴.۳۰ ت
Mar 24, 2024
$0.375468
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۶,۱۶۵.۵۰ ت
Mar 21, 2024
$0.426836
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۲۷,۷۸۵.۹۴ ت
Mar 18, 2024
$0.460565
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۳,۰۳۳.۳۸ ت
Mar 15, 2024
$0.383461
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۲۳,۳۴۱.۵۹ ت
Mar 12, 2024
$0.391388
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۷,۷۸۴.۲۳ ت
Mar 09, 2024
$0.297556
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۵,۹۰۹.۲۱ ت
Mar 06, 2024
$0.266758
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۳,۹۷۲.۱۶ ت
Mar 03, 2024
$0.235701
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۳,۴۷۶.۰۰ ت
Feb 29, 2024
$0.230682
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۱,۷۶۳.۶۸ ت
Feb 26, 2024
$0.205129
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱۲,۴۷۵.۰۲ ت
Feb 23, 2024
$0.217488