تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Solana Beach از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۸.۷۳ ت
Jul 20, 2024
$0.000152
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۸.۸۷ ت
Jul 20, 2024
$0.000155
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۸.۶۰ ت
Jul 19, 2024
$0.000148
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۸.۵۰ ت
Jul 19, 2024
$0.000146
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۸.۳۷ ت
Jul 18, 2024
$0.000145
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۸.۱۷ ت
Jul 18, 2024
$0.000141
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۸.۳۵ ت
Jul 17, 2024
$0.000144
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۸.۶۲ ت
Jul 17, 2024
$0.000148
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۸.۷۱ ت
Jul 16, 2024
$0.000150
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۸.۸۵ ت
Jul 16, 2024
$0.000152
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۸.۵۷ ت
Jul 15, 2024
$0.000147
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۸.۳۲ ت
Jul 15, 2024
$0.000142
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۸.۰۰ ت
Jul 14, 2024
$0.000137
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۷.۷۱ ت
Jul 14, 2024
$0.000132
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷.۴۸ ت
Jul 13, 2024
$0.000128
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷.۲۰ ت
Jul 13, 2024
$0.000123
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۷.۸۹ ت
Jul 12, 2024
$0.000134
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۷.۷۸ ت
Jul 12, 2024
$0.000132
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۸.۱۳ ت
Jul 11, 2024
$0.000138
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۸.۲۲ ت
Jul 11, 2024
$0.000140
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۸.۳۷ ت
Jul 10, 2024
$0.000141
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۸.۸۳ ت
Jul 10, 2024
$0.000149
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۹.۰۳ ت
Jul 09, 2024
$0.000152
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۸.۵۹ ت
Jul 09, 2024
$0.000144
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۸.۶۱ ت
Jul 08, 2024
$0.000144
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۸.۸۷ ت
Jul 08, 2024
$0.000148
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۹.۹۳ ت
Jul 07, 2024
$0.000165
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۴۶ ت
Jul 07, 2024
$0.000172
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۹.۸۶ ت
Jul 06, 2024
$0.000162
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۶۳ ت
Jul 06, 2024
$0.000178
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۵۳ ت
Jul 05, 2024
$0.000170
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۱۱ ت
Jul 05, 2024
$0.000179
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۵۰ ت
Jul 04, 2024
$0.000186
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۷۶ ت
Jul 04, 2024
$0.000190
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۳۰ ت
Jul 03, 2024
$0.000199
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۶۳ ت
Jul 03, 2024
$0.000204
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۷۲ ت
Jul 02, 2024
$0.000205
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۶۱ ت
Jul 02, 2024
$0.000203
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۱۱ ت
Jul 01, 2024
$0.000195
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۲۴ ت
Jul 01, 2024
$0.000181
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۵۵ ت
Jun 30, 2024
$0.000169
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۶۸ ت
Jun 30, 2024
$0.000172
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۱۰ ت
Jun 29, 2024
$0.000180
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۴۹ ت
Jun 29, 2024
$0.000187
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۱۳ ت
Jun 28, 2024
$0.000213
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۱۹ ت
Jun 28, 2024
$0.000230
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۱۳ ت
Jun 27, 2024
$0.000164
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۰۰ ت
Jun 27, 2024
$0.000164
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۵۰ ت
Jun 26, 2024
$0.000173
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۷۱ ت
Jun 26, 2024
$0.000177