تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت SnowSwap از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۹۴۹.۱۲ ت
Jul 19, 2024
$0.223830
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۰۸۶.۱۲ ت
Jul 15, 2024
$0.223813
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۳۹۴.۳۱ ت
Jul 11, 2024
$0.228081
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۹۱۷.۶۸ ت
Jul 07, 2024
$0.213143
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۷۰۱.۴۶ ت
Jul 03, 2024
$0.238451
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۴۰۵.۵۷ ت
Jun 29, 2024
$0.267800
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۷۵۴.۷۷ ت
Jun 25, 2024
$0.273480
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۷۶۳.۶۰ ت
Jun 21, 2024
$0.265219
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۷,۶۷۸.۴۷ ت
Jun 17, 2024
$0.301235
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۷,۳۰۷.۱۶ ت
Jun 13, 2024
$0.463033
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۷,۹۶۱.۳۶ ت
Jun 09, 2024
$0.303958
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۹,۸۹۶.۷۱ ت
Jun 05, 2024
$0.340851
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۰,۱۶۷.۹۵ ت
Jun 01, 2024
$0.342474
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۹,۵۲۴.۰۸ ت
May 28, 2024
$0.338219
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۹,۵۰۲.۶۰ ت
May 24, 2024
$0.334995
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸,۳۰۴.۵۶ ت
May 20, 2024
$0.308178
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷,۹۶۵.۹۷ ت
May 16, 2024
$0.305816
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸,۵۲۶.۳۷ ت
May 12, 2024
$0.304619
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹,۲۸۰.۹۶ ت
May 08, 2024
$0.313442
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹,۴۵۴.۴۲ ت
May 04, 2024
$0.315293
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱,۸۴۳.۹۱ ت
Apr 30, 2024
$0.354902
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱,۱۷۶.۹۵ ت
Apr 26, 2024
$0.332359
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱,۶۱۹.۵۰ ت
Apr 22, 2024
$0.331209
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۲,۹۰۸.۳۲ ت
Apr 18, 2024
$0.341499
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۵,۱۰۳.۱۵ ت
Apr 14, 2024
$0.360967
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۸,۵۵۷.۶۴ ت
Apr 10, 2024
$0.439784
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۷,۸۱۱.۹۶ ت
Apr 06, 2024
$0.428611
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳۰,۱۳۴.۰۳ ت
Apr 02, 2024
$0.477878
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۹,۰۳۵.۹۵ ت
Mar 29, 2024
$0.469848
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۸,۹۸۳.۰۶ ت
Mar 25, 2024
$0.469490
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۹,۸۳۴.۴۱ ت
Mar 21, 2024
$0.486687
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۸,۶۱۶.۳۱ ت
Mar 17, 2024
$0.478685
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۳۲,۳۹۴.۴۲ ت
Mar 13, 2024
$0.542656
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳۲,۹۳۷.۴۸ ت
Mar 09, 2024
$0.551093
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۳۲,۰۵۳.۳۱ ت
Mar 05, 2024
$0.531392
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۳۲,۸۱۶.۳۹ ت
Mar 01, 2024
$0.554330
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۹,۹۹۸.۵۱ ت
Feb 26, 2024
$0.523100
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۷,۷۳۱.۷۶ ت
Feb 22, 2024
$0.486761
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۴,۴۰۳.۲۴ ت
Feb 18, 2024
$0.435787
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۵,۸۴۰.۲۵ ت
Feb 14, 2024
$0.468506
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۳,۸۷۶.۴۷ ت
Feb 10, 2024
$0.435189
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۲۵,۳۵۹.۵۷ ت
Feb 06, 2024
$0.458246
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۲۶,۲۰۰.۸۲ ت
Feb 02, 2024
$0.449822
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۴,۵۵۸.۶۲ ت
Jan 29, 2024
$0.431568
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۱,۲۴۳.۲۰ ت
Jan 25, 2024
$0.382605
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۳,۱۳۲.۷۲ ت
Jan 21, 2024
$0.429900
۲۷ دی ۱۴۰۲
۲۴,۴۵۱.۳۱ ت
Jan 17, 2024
$0.457889
۲۳ دی ۱۴۰۲
۲۲,۹۷۵.۲۵ ت
Jan 13, 2024
$0.437890
۱۹ دی ۱۴۰۲
۲۰,۴۴۳.۵۵ ت
Jan 09, 2024
$0.397359
۱۵ دی ۱۴۰۲
۲۶,۹۴۷.۱۸ ت
Jan 05, 2024
$0.522612