تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت SmartMoney از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۳۷ ت
Jul 14, 2024
$0.000297
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۲۸ ت
Jul 14, 2024
$0.000297
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۴۴ ت
Jul 13, 2024
$0.000300
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۳۷ ت
Jul 13, 2024
$0.000297
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۴۷ ت
Jul 12, 2024
$0.000297
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۸۵ ت
Jul 12, 2024
$0.000320
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۸۸ ت
Jul 11, 2024
$0.000322
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۳۷ ت
Jul 11, 2024
$0.000312
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۵۴ ت
Jul 10, 2024
$0.000313
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۷۷ ت
Jul 10, 2024
$0.000335
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۲۶ ت
Jul 09, 2024
$0.000358
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۹۳ ت
Jul 09, 2024
$0.000351
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۵۸ ت
Jul 08, 2024
$0.000344
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۷۸ ت
Jul 08, 2024
$0.000347
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۵۸ ت
Jul 07, 2024
$0.000359
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۱۰ ت
Jul 07, 2024
$0.000348
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۱۳ ت
Jul 06, 2024
$0.000348
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۸۴ ت
Jul 06, 2024
$0.000349
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۶۱ ت
Jul 05, 2024
$0.000332
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۵۲ ت
Jul 05, 2024
$0.000396
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۷.۸۹ ت
Jul 04, 2024
$0.000451
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۸.۴۷ ت
Jul 04, 2024
$0.000461
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۹.۵۸ ت
Jul 03, 2024
$0.000480
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳۰.۱۹ ت
Jul 03, 2024
$0.000489
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۸۱ ت
Jul 02, 2024
$0.000514
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۸۹ ت
Jul 02, 2024
$0.000514
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۳.۱۷ ت
Jul 01, 2024
$0.000535
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۲.۵۱ ت
Jul 01, 2024
$0.000524
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۳۲.۵۲ ت
Jun 30, 2024
$0.000522
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۳۲.۵۸ ت
Jun 30, 2024
$0.000527
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳۳.۲۹ ت
Jun 29, 2024
$0.000541
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳۲.۷۳ ت
Jun 29, 2024
$0.000534
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳۳.۲۱ ت
Jun 28, 2024
$0.000539
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳۳.۵۶ ت
Jun 28, 2024
$0.000545
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۳۲.۹۴ ت
Jun 27, 2024
$0.000534
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۳۲.۲۰ ت
Jun 27, 2024
$0.000528
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۳۲.۰۳ ت
Jun 26, 2024
$0.000530
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۳۲.۲۹ ت
Jun 26, 2024
$0.000535
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۶۷ ت
Jun 25, 2024
$0.000519
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۹۴ ت
Jun 25, 2024
$0.000521
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۳۳.۱۶ ت
Jun 24, 2024
$0.000542
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۳۴.۸۳ ت
Jun 24, 2024
$0.000576
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۳۴.۸۶ ت
Jun 23, 2024
$0.000584
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۳۴.۷۲ ت
Jun 23, 2024
$0.000586
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳۳.۱۴ ت
Jun 22, 2024
$0.000558
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳۳.۰۹ ت
Jun 22, 2024
$0.000557
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۳۳.۷۰ ت
Jun 21, 2024
$0.000567
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۳۳.۸۶ ت
Jun 21, 2024
$0.000569
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۳۴.۸۷ ت
Jun 20, 2024
$0.000590
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۳۴.۵۸ ت
Jun 20, 2024
$0.000585