تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Smart Layer Network از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲۷,۴۴۴.۶۰ ت
Jul 18, 2024
$0.474221
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲۷,۶۵۵.۵۹ ت
Jul 17, 2024
$0.478056
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲۹,۲۴۸.۰۴ ت
Jul 17, 2024
$0.504033
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۷,۵۶۴.۱۲ ت
Jul 16, 2024
$0.475071
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۲۸۵.۱۰ ت
Jul 16, 2024
$0.488027
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۷,۷۶۶.۰۶ ت
Jul 15, 2024
$0.476212
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۷,۷۴۸.۹۳ ت
Jul 15, 2024
$0.474340
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲۶,۴۶۴.۰۲ ت
Jul 14, 2024
$0.453189
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲۶,۹۶۱.۶۸ ت
Jul 14, 2024
$0.464032
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۶,۷۳۵.۳۹ ت
Jul 13, 2024
$0.460197
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۶,۷۷۳.۶۵ ت
Jul 13, 2024
$0.457943
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۶۵۸.۲۹ ت
Jul 12, 2024
$0.436202
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۶,۶۸۱.۸۷ ت
Jul 12, 2024
$0.453796
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۹,۰۱۰.۹۲ ت
Jul 11, 2024
$0.494881
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۷,۷۹۴.۷۷ ت
Jul 11, 2024
$0.473295
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۷,۵۷۶.۶۷ ت
Jul 10, 2024
$0.466685
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۷,۳۱۶.۴۶ ت
Jul 10, 2024
$0.463273
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۷,۶۸۵.۸۹ ت
Jul 09, 2024
$0.467307
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۵۵۱.۸۷ ت
Jul 09, 2024
$0.412120
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۶,۳۴۸.۴۶ ت
Jul 08, 2024
$0.441207
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳۰,۵۶۳.۷۷ ت
Jul 08, 2024
$0.510852
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۲,۵۸۳.۰۲ ت
Jul 07, 2024
$0.542160
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۸,۱۵۲.۳۴ ت
Jul 07, 2024
$0.629519
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳۷,۹۱۲.۷۲ ت
Jul 06, 2024
$0.624705
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳۶,۰۵۰.۱۴ ت
Jul 06, 2024
$0.604113
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳۵,۶۳۲.۴۱ ت
Jul 05, 2024
$0.575300
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳۴,۶۵۳.۶۴ ت
Jul 05, 2024
$0.559896
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳۵,۳۹۳.۴۶ ت
Jul 04, 2024
$0.573168
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳۸,۶۲۲.۱۴ ت
Jul 04, 2024
$0.625500
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴۰,۱۶۶.۰۶ ت
Jul 03, 2024
$0.651670
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳۹,۸۷۶.۵۳ ت
Jul 03, 2024
$0.646779
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴۰,۷۲۴.۸۳ ت
Jul 02, 2024
$0.658056
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۳۹,۹۶۸.۴۹ ت
Jul 02, 2024
$0.644092
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۹,۸۱۹.۵۷ ت
Jul 01, 2024
$0.642862
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۲,۱۵۱.۱۱ ت
Jul 01, 2024
$0.680015
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۴۰,۷۶۵.۷۷ ت
Jun 30, 2024
$0.654892
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۴۱,۶۹۵.۱۷ ت
Jun 30, 2024
$0.674548
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴۲,۴۵۳.۸۴ ت
Jun 29, 2024
$0.690974
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴۰,۳۸۰.۵۶ ت
Jun 29, 2024
$0.659161
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴۲,۴۶۵.۳۴ ت
Jun 28, 2024
$0.689904
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴۵,۰۵۸.۸۷ ت
Jun 28, 2024
$0.731813
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۴۴,۱۲۷.۷۸ ت
Jun 27, 2024
$0.716517
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۴۴,۲۰۲.۸۴ ت
Jun 27, 2024
$0.725588
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۴۴,۳۱۳.۰۸ ت
Jun 26, 2024
$0.733180
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۴۸,۹۹۴.۳۶ ت
Jun 26, 2024
$0.812227
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۰,۰۶۵.۶۹ ت
Jun 25, 2024
$0.821671
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴۳,۲۱۱.۳۴ ت
Jun 25, 2024
$0.705318
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۴۴,۴۲۴.۲۲ ت
Jun 24, 2024
$0.727211
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۴۳,۷۰۰.۴۷ ت
Jun 24, 2024
$0.722632
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۴۲,۵۶۱.۰۱ ت
Jun 23, 2024
$0.713273