تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Siu از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۷۸۲۸ ت
Jul 20, 2024
$0.0000001
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۷۳۸۹ ت
Jul 20, 2024
$0.0000001
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۷۴۸۰ ت
Jul 19, 2024
$0.0000001
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۷۴۷۶ ت
Jul 19, 2024
$0.0000001
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۷۴۶۸ ت
Jul 18, 2024
$0.0000001
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۷۵۴۱ ت
Jul 18, 2024
$0.0000001
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۶۶۱۵ ت
Jul 17, 2024
$0.0000001
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۶۶۳۶ ت
Jul 17, 2024
$0.0000001
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۶۶۳۵ ت
Jul 16, 2024
$0.0000001
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۶۶۲۸ ت
Jul 16, 2024
$0.0000001
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۶۶۶۸ ت
Jul 15, 2024
$0.0000001
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۶۶۸۶ ت
Jul 15, 2024
$0.0000001
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۶۶۷۸ ت
Jul 14, 2024
$0.0000001
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۶۶۴۴ ت
Jul 14, 2024
$0.0000001
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۶۵۳۲ ت
Jul 13, 2024
$0.0000001
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۶۵۷۴ ت
Jul 13, 2024
$0.0000001
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۶۶۷۹ ت
Jul 12, 2024
$0.0000001
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۶۶۷۶ ت
Jul 12, 2024
$0.0000001
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۶۶۹۷ ت
Jul 11, 2024
$0.0000001
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۶۷۰۹ ت
Jul 11, 2024
$0.0000001
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۶۷۵۱ ت
Jul 10, 2024
$0.0000001
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۶۴۰۰ ت
Jul 10, 2024
$0.0000001
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۶۴۳۱ ت
Jul 09, 2024
$0.0000001
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۶۴۶۷ ت
Jul 09, 2024
$0.0000001
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۶۴۸۲ ت
Jul 08, 2024
$0.0000001
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۶۴۹۴ ت
Jul 08, 2024
$0.0000001
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۶۶۴۳ ت
Jul 07, 2024
$0.0000001
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۶۶۸۹ ت
Jul 07, 2024
$0.0000001
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۶۷۰۲ ت
Jul 06, 2024
$0.0000001
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۶۵۹۰ ت
Jul 06, 2024
$0.0000001
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۶۸۳۹ ت
Jul 05, 2024
$0.0000001
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۶۸۳۴ ت
Jul 05, 2024
$0.0000001
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۶۸۲۲ ت
Jul 04, 2024
$0.0000001
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۷۲۹۳ ت
Jul 04, 2024
$0.0000001
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۷۹۰۸ ت
Jul 03, 2024
$0.0000001
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۷۹۱۰ ت
Jul 03, 2024
$0.0000001
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۷۴۰۷ ت
Jul 02, 2024
$0.0000001
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۷۴۲۷ ت
Jul 02, 2024
$0.0000001
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۷۴۱۳ ت
Jul 01, 2024
$0.0000001
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۷۴۱۸ ت
Jul 01, 2024
$0.0000001
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۷۲۲۰ ت
Jun 30, 2024
$0.0000001
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۷۱۷۰ ت
Jun 30, 2024
$0.0000001
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۷۴۴۸ ت
Jun 29, 2024
$0.0000001
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۷۴۲۶ ت
Jun 29, 2024
$0.0000001
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۷۴۶۲ ت
Jun 28, 2024
$0.0000001
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۷۹۷۴ ت
Jun 28, 2024
$0.0000001
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۷۴۰۵ ت
Jun 27, 2024
$0.0000001
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۷۳۴۵ ت
Jun 27, 2024
$0.0000001
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۷۲۸۷ ت
Jun 26, 2024
$0.0000001
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۷۸۸۸ ت
Jun 26, 2024
$0.0000001