تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت SideShift Token از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

0.21%
$0.164633
۹,۵۶۰ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۰۸۱ تومان
معاملات روزانه $16,963
ارزش بازار $0
سکه در گردش 47,461,149 XAI
ارزش بازار رقیق شده $34,573,086
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹,۶۶۲.۷۰ ت
Jul 13, 2024
$0.165273
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۹,۴۷۹.۰۵ ت
Jul 10, 2024
$0.160760
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۵۲۹.۳۴ ت
Jul 07, 2024
$0.173735
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۰۴۰.۰۶ ت
Jul 04, 2024
$0.178798
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۰۶۹.۹۸ ت
Jul 01, 2024
$0.178589
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۸۸۶.۱۱ ت
Jun 28, 2024
$0.176804
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۸۷۵.۹۱ ت
Jun 25, 2024
$0.177535
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۵۲۳.۰۵ ت
Jun 22, 2024
$0.177311
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۰,۱۹۴.۱۶ ت
Jun 19, 2024
$0.172134
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۰,۰۲۲.۰۲ ت
Jun 16, 2024
$0.170917
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۰,۰۸۵.۴۲ ت
Jun 13, 2024
$0.171013
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۹,۹۸۰.۹۰ ت
Jun 10, 2024
$0.169016
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۹,۱۹۷.۴۹ ت
Jun 07, 2024
$0.156603
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۷۱۸.۸۴ ت
Jun 04, 2024
$0.198589
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۸۹۳.۷۵ ت
Jun 01, 2024
$0.201969
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۵۵۱.۳۰ ت
May 29, 2024
$0.197843
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۲۵۴.۱۸ ت
May 26, 2024
$0.196650
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۳۵۳.۶۳ ت
May 23, 2024
$0.197571
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۵۱۸.۳۲ ت
May 20, 2024
$0.193924
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۸۰۸.۴۴ ت
May 17, 2024
$0.184671
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۷۸۵.۰۵ ت
May 14, 2024
$0.182086
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۰۷۶.۰۴ ت
May 11, 2024
$0.180752
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۹۵۱.۲۷ ت
May 08, 2024
$0.178030
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۷۵۰.۰۵ ت
May 05, 2024
$0.175939
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۴۸۳.۶۸ ت
May 02, 2024
$0.185868
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۴۳۶.۲۹ ت
Apr 29, 2024
$0.187897
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۸۱۶.۲۳ ت
Apr 26, 2024
$0.185448
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۶۰۰.۴۰ ت
Apr 23, 2024
$0.177483
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۷۸۱.۲۶ ت
Apr 20, 2024
$0.177105
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۱,۷۵۳.۹۲ ت
Apr 17, 2024
$0.176588
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۲,۱۸۷.۵۰ ت
Apr 14, 2024
$0.175248
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۱,۹۱۵.۴۲ ت
Apr 11, 2024
$0.183338
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۱,۶۸۰.۴۹ ت
Apr 08, 2024
$0.182826
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۲,۰۰۲.۱۶ ت
Apr 05, 2024
$0.185092
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۱,۴۶۹.۳۷ ت
Apr 02, 2024
$0.181886
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱۰,۹۲۸.۲۹ ت
Mar 30, 2024
$0.176204
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۱,۲۹۸.۱۳ ت
Mar 27, 2024
$0.183552
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۱,۴۶۳.۵۸ ت
Mar 24, 2024
$0.184854
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۱,۸۰۸.۵۴ ت
Mar 21, 2024
$0.192632
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۲,۲۳۸.۲۹ ت
Mar 18, 2024
$0.202855
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۱,۹۸۶.۷۴ ت
Mar 15, 2024
$0.199556
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۱,۸۱۷.۴۰ ت
Mar 12, 2024
$0.198152
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۲,۱۳۵.۳۲ ت
Mar 09, 2024
$0.203042
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۲,۰۷۱.۱۴ ت
Mar 06, 2024
$0.202403
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۹,۵۹۴.۷۵ ت
Mar 03, 2024
$0.161857
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۷,۹۲۲.۳۵ ت
Feb 29, 2024
$0.135615
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۷,۰۵۴.۰۷ ت
Feb 26, 2024
$0.123005
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۷,۱۴۹.۱۰ ت
Feb 23, 2024
$0.124636
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۷,۹۵۵.۴۳ ت
Feb 20, 2024
$0.141245
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۸,۸۵۹.۰۰ ت
Feb 17, 2024
$0.158998