تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Sheboshis از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵,۱۰۵,۵۴۶.۲۶ ت
Jul 13, 2024
$87.88
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵,۵۶۰,۶۳۶.۳۴ ت
Jul 13, 2024
$95.11
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵,۳۷۹,۹۵۸.۹۳ ت
Jul 12, 2024
$91.46
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵,۴۳۱,۷۲۱.۹۸ ت
Jul 12, 2024
$92.38
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵,۶۲۹,۱۳۰.۹۷ ت
Jul 11, 2024
$96.02
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶,۰۲۰,۹۱۹.۲۲ ت
Jul 11, 2024
$102.52
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶,۳۹۹,۵۱۵.۰۸ ت
Jul 10, 2024
$108.30
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶,۲۰۰,۸۶۹.۲۱ ت
Jul 10, 2024
$105.16
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶,۳۹۱,۴۲۸.۷۵ ت
Jul 09, 2024
$107.88
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶,۴۷۳,۹۸۱.۸۱ ت
Jul 09, 2024
$108.67
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۶,۴۶۸,۵۷۲.۰۷ ت
Jul 08, 2024
$108.31
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۶,۴۳۶,۳۴۹.۱۵ ت
Jul 08, 2024
$107.57
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶,۴۶۶,۹۷۴.۹۷ ت
Jul 07, 2024
$107.60
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶,۶۲۸,۶۲۵.۸۴ ت
Jul 07, 2024
$109.37
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۶,۱۸۲,۰۸۶.۶۶ ت
Jul 06, 2024
$101.86
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۶,۱۰۷,۸۱۴.۶۱ ت
Jul 06, 2024
$102.35
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۵,۵۸۴,۸۸۴.۲۴ ت
Jul 05, 2024
$90.17
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۷,۲۴۹,۸۵۵.۷۰ ت
Jul 05, 2024
$117.13
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵,۸۲۷,۸۲۵.۳۵ ت
Jul 04, 2024
$94.37
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۷,۲۱۳,۵۵۶.۲۹ ت
Jul 04, 2024
$116.82
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۶,۹۷۴,۳۹۷.۸۷ ت
Jul 03, 2024
$113.15
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۶,۸۶۴,۳۲۰.۷۸ ت
Jul 03, 2024
$111.33
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۶,۹۱۶,۵۱۴.۰۵ ت
Jul 02, 2024
$111.76
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۷,۱۵۹,۹۳۹.۴۴ ت
Jul 02, 2024
$115.38
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۷,۱۶۷,۷۷۴.۶۳ ت
Jul 01, 2024
$115.71
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۷,۳۱۵,۸۷۴.۴۰ ت
Jul 01, 2024
$118.02
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۶,۲۳۴,۶۷۹.۶۵ ت
Jun 30, 2024
$100.15
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۷,۴۳۴,۴۴۲.۳۷ ت
Jun 30, 2024
$120.27
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۷,۳۹۵,۵۸۷.۴۵ ت
Jun 29, 2024
$120.36
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۷,۵۶۴,۴۲۷.۳۰ ت
Jun 29, 2024
$123.47
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۷,۶۵۰,۸۲۴.۱۴ ت
Jun 28, 2024
$124.36
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۷,۶۶۹,۶۵۴.۸۳ ت
Jun 28, 2024
$124.56
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۷,۶۲۹,۶۳۹.۶۳ ت
Jun 27, 2024
$123.88
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۸,۱۶۹,۱۵۰.۲۷ ت
Jun 27, 2024
$134.09
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۸,۰۸۰,۷۶۰.۹۴ ت
Jun 26, 2024
$133.69
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۸,۱۳۴,۶۱۷.۴۸ ت
Jun 26, 2024
$134.85
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۷,۸۹۶,۴۴۶.۵۶ ت
Jun 25, 2024
$129.59
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۸,۰۰۴,۱۹۸.۶۸ ت
Jun 25, 2024
$130.64
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۷,۵۳۸,۲۷۴.۶۱ ت
Jun 24, 2024
$123.39
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۸,۲۶۷,۲۷۱.۰۳ ت
Jun 24, 2024
$136.70
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۷,۴۴۱,۳۷۲.۲۸ ت
Jun 23, 2024
$124.70
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۷,۲۵۰,۸۰۱.۸۴ ت
Jun 23, 2024
$122.40
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۷,۱۸۹,۶۴۲.۱۷ ت
Jun 22, 2024
$121.13
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۷,۵۸۲,۲۵۸.۷۲ ت
Jun 22, 2024
$127.75
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۷,۱۸۴,۹۱۵.۵۱ ت
Jun 21, 2024
$120.91
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۷,۴۶۵,۶۰۰.۰۳ ت
Jun 21, 2024
$125.60
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۷,۸۳۳,۹۸۷.۸۲ ت
Jun 20, 2024
$132.61
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۷,۵۷۷,۴۲۹.۲۲ ت
Jun 20, 2024
$128.30
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۷,۵۷۲,۰۱۸.۲۸ ت
Jun 19, 2024
$127.94
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۷,۷۱۳,۹۶۶.۱۶ ت
Jun 19, 2024
$130.25