تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت سنتینل چین از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۹.۲۲ ت
Jul 19, 2024
$0.000505
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۸۷ ت
Jul 13, 2024
$0.000545
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۳.۸۷ ت
Jul 07, 2024
$0.000559
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۷.۳۵ ت
Jul 01, 2024
$0.000602
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۳.۴۷ ت
Jun 25, 2024
$0.000546
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۳.۴۲ ت
Jun 19, 2024
$0.000564
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۳.۴۵ ت
Jun 13, 2024
$0.000736
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۸.۱۶ ت
Jun 07, 2024
$0.000820
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴۸.۷۸ ت
Jun 01, 2024
$0.000828
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۵۰.۶۴ ت
May 26, 2024
$0.000885
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۱.۵۹ ت
May 20, 2024
$0.000868
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۱.۸۰ ت
May 14, 2024
$0.000874
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۳.۶۸ ت
May 08, 2024
$0.000872
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴.۷۰ ت
May 02, 2024
$0.000399
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴.۸۶ ت
Apr 26, 2024
$0.000390
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۰.۰۴ ت
Apr 20, 2024
$0.000451
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۷.۹۲ ت
Apr 14, 2024
$0.000401
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۳.۲۲ ت
Apr 08, 2024
$0.000520
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳۷.۷۵ ت
Apr 02, 2024
$0.000598
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۰.۶۷ ت
Mar 27, 2024
$0.000335
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۹.۹۶ ت
Mar 21, 2024
$0.000325
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۰.۵۸ ت
Mar 15, 2024
$0.000342
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۸.۸۱ ت
Mar 09, 2024
$0.000314
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۸.۴۴ ت
Mar 03, 2024
$0.000311
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۷.۸۶ ت
Feb 26, 2024
$0.000311
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۶.۸۷ ت
Feb 20, 2024
$0.000299
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۵.۸۹ ت
Feb 14, 2024
$0.000288
۱۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۵.۶۲ ت
Feb 08, 2024
$0.000281
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۱۷.۷۲ ت
Feb 02, 2024
$0.000304
۰۷ بهمن ۱۴۰۲
۱۶.۳۷ ت
Jan 27, 2024
$0.000295
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۶.۱۱ ت
Jan 21, 2024
$0.000299
۲۵ دی ۱۴۰۲
۱۴.۵۵ ت
Jan 15, 2024
$0.000272
۱۹ دی ۱۴۰۲
۱۳.۵۰ ت
Jan 09, 2024
$0.000262
۱۳ دی ۱۴۰۲
۱۵.۰۷ ت
Jan 03, 2024
$0.000294
۰۷ دی ۱۴۰۲
۱۵.۵۴ ت
Dec 28, 2023
$0.000307
۰۱ دی ۱۴۰۲
۱۴.۷۲ ت
Dec 22, 2023
$0.000294
۲۵ آذر ۱۴۰۲
۱۳.۵۴ ت
Dec 16, 2023
$0.000266
۱۹ آذر ۱۴۰۲
۱۲.۶۴ ت
Dec 10, 2023
$0.000250
۱۳ آذر ۱۴۰۲
۱۱.۴۲ ت
Dec 04, 2023
$0.000226
۰۷ آذر ۱۴۰۲
۱۰.۵۶ ت
Nov 28, 2023
$0.000208
۰۱ آذر ۱۴۰۲
۱۱.۱۱ ت
Nov 22, 2023
$0.000217
۲۵ آبان ۱۴۰۲
۱۲.۲۳ ت
Nov 16, 2023
$0.000239
۱۹ آبان ۱۴۰۲
۱۲.۴۰ ت
Nov 10, 2023
$0.000240
۱۳ آبان ۱۴۰۲
۱۱.۹۲ ت
Nov 04, 2023
$0.000229
۰۷ آبان ۱۴۰۲
۱۱.۳۲ ت
Oct 29, 2023
$0.000216
۰۱ آبان ۱۴۰۲
۱۱.۲۶ ت
Oct 23, 2023
$0.000222
۲۵ مهر ۱۴۰۲
۱۰.۱۹ ت
Oct 17, 2023
$0.000201
۱۹ مهر ۱۴۰۲
۱۰.۵۵ ت
Oct 11, 2023
$0.000199
۱۳ مهر ۱۴۰۲
۱۰.۲۷ ت
Oct 05, 2023
$0.000204
۰۷ مهر ۱۴۰۲
۱۰.۲۱ ت
Sep 29, 2023
$0.000206