تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت SBET از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۵۱.۶۳ ت
Jul 13, 2024
$0.004304
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۵۱.۹۰ ت
Jul 11, 2024
$0.004287
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۵۵.۵۴ ت
Jul 09, 2024
$0.004289
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۶۰.۶۴ ت
Jul 07, 2024
$0.004300
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۶۵.۲۵ ت
Jul 05, 2024
$0.004285
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۶۴.۰۷ ت
Jul 03, 2024
$0.004283
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۶۶.۳۰ ت
Jul 01, 2024
$0.004296
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۶۲.۲۰ ت
Jun 29, 2024
$0.004280
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲۵۸.۰۳ ت
Jun 27, 2024
$0.004235
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۵۷.۷۱ ت
Jun 25, 2024
$0.004206
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۲۵۰.۵۲ ت
Jun 23, 2024
$0.004229
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲۵۱.۵۵ ت
Jun 21, 2024
$0.004232
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۴۹.۶۰ ت
Jun 19, 2024
$0.004214
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۴۷.۵۵ ت
Jun 17, 2024
$0.004218
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۴۹.۲۹ ت
Jun 15, 2024
$0.004212
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۴۹.۱۰ ت
Jun 13, 2024
$0.004223
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۵۰.۲۸ ت
Jun 11, 2024
$0.004218
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۴۸.۹۶ ت
Jun 09, 2024
$0.004213
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۶.۶۳ ت
Jun 07, 2024
$0.003858
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۵.۸۰ ت
Jun 05, 2024
$0.003868
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۸.۲۷ ت
Jun 03, 2024
$0.003859
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۷.۳۲ ت
Jun 01, 2024
$0.003860
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۵.۱۴ ت
May 30, 2024
$0.003845
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۲.۸۷ ت
May 28, 2024
$0.003860
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۲.۸۷ ت
May 26, 2024
$0.003894
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۶.۶۴ ت
May 24, 2024
$0.003893
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۳.۲۵ ت
May 22, 2024
$0.003914
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳۱.۶۰ ت
May 20, 2024
$0.003899
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲۸.۸۰ ت
May 18, 2024
$0.003930
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲۹.۸۹ ت
May 16, 2024
$0.003913
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴۳.۵۰ ت
May 14, 2024
$0.004111
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵۰.۱۶ ت
May 12, 2024
$0.004113
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵۲.۴۳ ت
May 10, 2024
$0.004125
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵۲.۵۸ ت
May 08, 2024
$0.004106
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴۶.۷۱ ت
May 06, 2024
$0.004056
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵۲.۶۴ ت
May 04, 2024
$0.004094
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳۲.۳۶ ت
May 02, 2024
$0.003760
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳۱.۱۸ ت
Apr 30, 2024
$0.003756
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳۱.۱۵ ت
Apr 28, 2024
$0.003757
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳۷.۴۲ ت
Apr 26, 2024
$0.003726
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴۲.۳۲ ت
Apr 24, 2024
$0.003734
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴۵.۹۱ ت
Apr 22, 2024
$0.003767
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵۰.۶۳ ت
Apr 20, 2024
$0.003767
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۵۲.۴۶ ت
Apr 18, 2024
$0.003763
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۵۴.۵۳ ت
Apr 16, 2024
$0.003767
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۶۲.۱۹ ت
Apr 14, 2024
$0.003770
۲۴ فروردین ۱۴۰۳
۲۴۶.۰۵ ت
Apr 12, 2024
$0.003765
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۴۲.۴۵ ت
Apr 10, 2024
$0.003733
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۳۸.۳۶ ت
Apr 08, 2024
$0.003730
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۴۵.۰۴ ت
Apr 06, 2024
$0.003776