تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Ref Finance از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۷۲۲.۵۱ ت
Jul 19, 2024
$0.254483
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۱۰۳.۹۵ ت
Jul 16, 2024
$0.260601
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۱۰۵.۱۸ ت
Jul 13, 2024
$0.207050
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۸۹۰.۳۶ ت
Jul 10, 2024
$0.184695
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۰۵۱.۲۷ ت
Jul 07, 2024
$0.198847
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۲۳۹.۳۸ ت
Jul 04, 2024
$0.214416
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۸۸۶.۳۵ ت
Jul 01, 2024
$0.224025
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۹۴۱.۴۸ ت
Jun 28, 2024
$0.226427
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۲۸۹.۸۴ ت
Jun 25, 2024
$0.233246
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۱۲۸.۳۰ ت
Jun 22, 2024
$0.238058
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۲,۱۵۷.۳۵ ت
Jun 19, 2024
$0.205284
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۴,۷۱۹.۳۵ ت
Jun 16, 2024
$0.251027
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۶,۱۱۳.۶۹ ت
Jun 13, 2024
$0.273231
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۶,۹۲۶.۲۵ ت
Jun 10, 2024
$0.286628
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۸,۰۰۱.۱۴ ت
Jun 07, 2024
$0.306501
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۸,۲۴۲.۴۷ ت
Jun 04, 2024
$0.309139
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۹,۵۱۷.۱۸ ت
Jun 01, 2024
$0.331423
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۲۰,۶۰۸.۴۰ ت
May 29, 2024
$0.352968
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۲,۵۳۴.۱۵ ت
May 26, 2024
$0.393750
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۲۱,۷۶۹.۷۹ ت
May 23, 2024
$0.378829
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱,۷۸۴.۵۹ ت
May 20, 2024
$0.366768
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲,۱۹۶.۹۹ ت
May 17, 2024
$0.379254
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰,۳۹۶.۴۲ ت
May 14, 2024
$0.344356
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱,۰۷۸.۲۰ ت
May 11, 2024
$0.343979
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲,۱۸۶.۹۳ ت
May 08, 2024
$0.360684
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰,۳۵۲.۷۳ ت
May 05, 2024
$0.333099
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸,۳۶۸.۹۳ ت
May 02, 2024
$0.297308
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲,۲۵۱.۲۰ ت
Apr 29, 2024
$0.365585
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳,۸۹۳.۶۱ ت
Apr 26, 2024
$0.374995
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۶,۷۵۷.۱۸ ت
Apr 23, 2024
$0.409378
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱,۵۷۷.۹۰ ت
Apr 20, 2024
$0.324377
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۲۲,۳۳۵.۱۳ ت
Apr 17, 2024
$0.335558
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۱,۸۵۳.۶۲ ت
Apr 14, 2024
$0.314241
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۲۹,۸۵۷.۲۳ ت
Apr 11, 2024
$0.459402
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۶,۴۳۷.۸۷ ت
Apr 08, 2024
$0.413812
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۲۵,۹۳۸.۸۳ ت
Apr 05, 2024
$0.400019
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲۷,۴۹۶.۵۴ ت
Apr 02, 2024
$0.436051
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۲۹,۰۴۰.۸۴ ت
Mar 30, 2024
$0.468245
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۳۱,۹۹۸.۶۶ ت
Mar 27, 2024
$0.519859
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۲۲,۲۸۳.۱۵ ت
Mar 24, 2024
$0.359324
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۳,۲۷۴.۵۶ ت
Mar 21, 2024
$0.379676
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۲۹,۴۸۸.۲۰ ت
Mar 18, 2024
$0.488781
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۳۰,۳۴۵.۴۶ ت
Mar 15, 2024
$0.505193
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۲۶,۶۴۸.۶۵ ت
Mar 12, 2024
$0.446840
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۹,۸۷۰.۱۷ ت
Mar 09, 2024
$0.332457
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۴,۶۸۵.۳۹ ت
Mar 06, 2024
$0.246238
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۵,۸۲۹.۶۴ ت
Mar 03, 2024
$0.267036
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۴,۵۷۸.۲۷ ت
Feb 29, 2024
$0.249551
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۳,۶۳۸.۷۲ ت
Feb 26, 2024
$0.237825
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱۲,۲۲۷.۰۹ ت
Feb 23, 2024
$0.213165