تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت reBaked از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۷۴.۰۴ ت
Jul 16, 2024
$0.001277
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷۱.۸۸ ت
Jul 13, 2024
$0.001229
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶۹.۲۱ ت
Jul 10, 2024
$0.001173
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷۳.۱۰ ت
Jul 07, 2024
$0.001206
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۸۲.۸۴ ت
Jul 04, 2024
$0.001341
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۸۶.۸۳ ت
Jul 01, 2024
$0.001400
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۷۹.۸۰ ت
Jun 28, 2024
$0.001296
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۷۴.۷۱ ت
Jun 25, 2024
$0.001219
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۷۱.۷۸ ت
Jun 22, 2024
$0.001209
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۷۳.۶۴ ت
Jun 19, 2024
$0.001243
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۷۷.۱۴ ت
Jun 16, 2024
$0.001315
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۷۸.۴۵ ت
Jun 13, 2024
$0.001330
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۸۲.۶۷ ت
Jun 10, 2024
$0.001400
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۹۶.۲۸ ت
Jun 07, 2024
$0.001639
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۹۰.۳۳ ت
Jun 04, 2024
$0.001530
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۸۷.۵۲ ت
Jun 01, 2024
$0.001486
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۹۴.۱۴ ت
May 29, 2024
$0.001612
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۹۲.۱۷ ت
May 26, 2024
$0.001610
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۹۲.۱۵ ت
May 23, 2024
$0.001603
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۱.۵۲ ت
May 20, 2024
$0.001540
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۵.۰۱ ت
May 17, 2024
$0.001452
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۳.۵۰ ت
May 14, 2024
$0.001409
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۷.۴۰ ت
May 11, 2024
$0.001426
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۰.۵۲ ت
May 08, 2024
$0.001471
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۲.۸۷ ت
May 05, 2024
$0.001519
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۸.۶۹ ت
May 02, 2024
$0.001435
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۳.۳۱ ت
Apr 29, 2024
$0.001533
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۱.۶۰ ت
Apr 26, 2024
$0.001437
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۶.۹۲ ت
Apr 23, 2024
$0.001482
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۷.۰۴ ت
Apr 20, 2024
$0.001458
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۹۴.۸۸ ت
Apr 17, 2024
$0.001425
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۹۰.۵۹ ت
Apr 14, 2024
$0.001302
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۰۹.۱۱ ت
Apr 11, 2024
$0.001678
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۱.۳۵ ت
Apr 08, 2024
$0.001899
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۰۲.۶۹ ت
Apr 05, 2024
$0.001583
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۰۲.۵۰ ت
Apr 02, 2024
$0.001625
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۱.۳۰ ت
Mar 30, 2024
$0.001794
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۵.۲۰ ت
Mar 27, 2024
$0.001871
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۴.۹۶ ت
Mar 24, 2024
$0.001853
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۹.۱۱ ت
Mar 21, 2024
$0.002106
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۹.۴۲ ت
Mar 18, 2024
$0.002311
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۵۲.۰۸ ت
Mar 15, 2024
$0.002531
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۵۳.۵۴ ت
Mar 12, 2024
$0.002574
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۴۰.۷۲ ت
Mar 09, 2024
$0.002354
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۹.۳۰ ت
Mar 06, 2024
$0.002335
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۴۴.۶۵ ت
Mar 03, 2024
$0.002440
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۵.۲۴ ت
Feb 29, 2024
$0.002315
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۱.۲۶ ت
Feb 26, 2024
$0.002288
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۳.۰۷ ت
Feb 23, 2024
$0.002320
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۲۷.۸۶ ت
Feb 20, 2024
$0.002270