تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Railgun از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶۲,۱۱۷.۷۱ ت
Jul 13, 2024
$1.06
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۲,۹۳۶.۸۴ ت
Jul 10, 2024
$0.728187
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۸,۸۳۸.۵۷ ت
Jul 07, 2024
$0.640842
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۱,۰۰۵.۳۹ ت
Jul 04, 2024
$0.664098
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۳,۰۰۹.۷۱ ت
Jul 01, 2024
$0.693867
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴۲,۸۵۰.۹۱ ت
Jun 28, 2024
$0.695953
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴۳,۰۰۵.۰۲ ت
Jun 25, 2024
$0.701950
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۴۴,۸۶۸.۴۲ ت
Jun 22, 2024
$0.756022
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۴۴,۹۱۵.۷۰ ت
Jun 19, 2024
$0.758429
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۵۴,۳۵۷.۰۴ ت
Jun 16, 2024
$0.927017
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۸,۰۱۱.۶۱ ت
Jun 13, 2024
$0.983664
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۶۶,۱۱۱.۵۱ ت
Jun 10, 2024
$1.11
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۷۰,۸۱۵.۶۰ ت
Jun 07, 2024
$1.20
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۷۲,۱۹۳.۲۳ ت
Jun 04, 2024
$1.22
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۷۲,۳۱۹.۸۱ ت
Jun 01, 2024
$1.22
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۷۲,۷۹۹.۶۸ ت
May 29, 2024
$1.24
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۷۳,۲۰۵.۵۳ ت
May 26, 2024
$1.27
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۷۴,۵۰۶.۲۹ ت
May 23, 2024
$1.29
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۰,۹۵۳.۵۰ ت
May 20, 2024
$1.02
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۱,۵۷۰.۸۲ ت
May 17, 2024
$1.22
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۶,۵۴۵.۷۰ ت
May 14, 2024
$1.29
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۲,۵۴۸.۵۷ ت
May 11, 2024
$1.34
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۹,۱۶۶.۸۱ ت
May 08, 2024
$1.44
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۷,۱۰۴.۹۰ ت
May 05, 2024
$1.42
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۴,۷۹۸.۵۶ ت
May 02, 2024
$1.21
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۵,۶۳۲.۵۶ ت
Apr 29, 2024
$1.40
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۵,۵۸۲.۶۷ ت
Apr 26, 2024
$1.34
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۵,۳۸۰.۹۶ ت
Apr 23, 2024
$1.76
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۹,۵۸۵.۴۶ ت
Apr 20, 2024
$1.79
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۷۸,۷۸۵.۰۰ ت
Apr 17, 2024
$1.18
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۸,۲۶۴.۰۲ ت
Apr 14, 2024
$0.550213
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۴۵,۵۰۱.۹۲ ت
Apr 11, 2024
$0.700121
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۵,۰۱۳.۳۶ ت
Apr 08, 2024
$0.548038
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۳۳,۲۶۷.۳۶ ت
Apr 05, 2024
$0.513036
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳۵,۳۲۲.۰۸ ت
Apr 02, 2024
$0.560152
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۳۵,۷۵۱.۹۱ ت
Mar 30, 2024
$0.576453
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۳۸,۷۹۱.۶۳ ت
Mar 27, 2024
$0.630220
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۳۶,۹۹۶.۱۱ ت
Mar 24, 2024
$0.596576
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۷,۵۳۵.۳۰ ت
Mar 21, 2024
$0.612311
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۴۵,۳۸۲.۶۱ ت
Mar 18, 2024
$0.752239
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۳۹,۵۴۹.۲۴ ت
Mar 15, 2024
$0.658418
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۳۹,۷۱۳.۸۴ ت
Mar 12, 2024
$0.665915
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳۹,۶۷۴.۵۳ ت
Mar 09, 2024
$0.663814
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۳۸,۴۵۵.۷۵ ت
Mar 06, 2024
$0.644808
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۳۱,۲۲۸.۳۳ ت
Mar 03, 2024
$0.526802
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۳۰,۵۸۹.۲۳ ت
Feb 29, 2024
$0.523626
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۱,۸۴۵.۶۷ ت
Feb 26, 2024
$0.380935
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱۸,۴۰۹.۹۲ ت
Feb 23, 2024
$0.320956
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۸,۱۳۶.۹۰ ت
Feb 20, 2024
$0.322013
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۲۰,۸۳۶.۸۹ ت
Feb 17, 2024
$0.373973