تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت ردینت کپیتال از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵,۶۶۸.۷۵ ت
Jul 13, 2024
$0.096959
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵,۶۶۱.۶۵ ت
Jul 11, 2024
$0.096367
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۵,۶۵۱.۴۶ ت
Jul 09, 2024
$0.094863
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵,۶۲۵.۹۵ ت
Jul 07, 2024
$0.092829
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۵,۸۹۰.۸۴ ت
Jul 05, 2024
$0.095183
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۷,۳۰۸.۹۸ ت
Jul 03, 2024
$0.118548
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۷,۷۶۱.۰۳ ت
Jul 01, 2024
$0.125207
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۷,۴۱۳.۷۴ ت
Jun 29, 2024
$0.121019
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۷,۳۸۷.۵۴ ت
Jun 27, 2024
$0.121266
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۷,۵۴۱.۶۵ ت
Jun 25, 2024
$0.123098
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۷,۳۸۷.۸۹ ت
Jun 23, 2024
$0.124722
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۷,۳۴۹.۷۱ ت
Jun 21, 2024
$0.123657
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۷,۲۴۵.۶۹ ت
Jun 19, 2024
$0.122348
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۹,۰۰۷.۴۲ ت
Jun 17, 2024
$0.153483
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۸,۸۸۰.۲۸ ت
Jun 15, 2024
$0.150061
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۹,۷۴۷.۱۷ ت
Jun 13, 2024
$0.165276
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۹,۹۹۴.۴۴ ت
Jun 11, 2024
$0.168465
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۰,۲۱۸.۲۰ ت
Jun 09, 2024
$0.172921
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۲,۱۹۴.۳۷ ت
Jun 07, 2024
$0.207616
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۲,۵۷۹.۱۹ ت
Jun 05, 2024
$0.215495
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۲,۹۸۴.۸۰ ت
Jun 03, 2024
$0.219517
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۹۸۶.۰۶ ت
Jun 01, 2024
$0.203536
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۶۷۶.۶۲ ت
May 30, 2024
$0.199455
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۱۵۹.۳۳ ت
May 28, 2024
$0.193315
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۰,۸۹۰.۲۹ ت
May 26, 2024
$0.190291
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۰,۸۵۹.۲۷ ت
May 24, 2024
$0.186529
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۰,۶۹۵.۲۷ ت
May 22, 2024
$0.187504
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۰۲۰.۴۷ ت
May 20, 2024
$0.168706
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۶۳۳.۲۷ ت
May 18, 2024
$0.182667
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۵۵۵.۵۹ ت
May 16, 2024
$0.179677
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۴۱۹.۵۵ ت
May 14, 2024
$0.175915
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۹۱۱.۴۴ ت
May 12, 2024
$0.179411
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۶۱۷.۲۳ ت
May 10, 2024
$0.189836
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۴۲۱.۱۸ ت
May 08, 2024
$0.185669
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۰۳۱.۸۴ ت
May 06, 2024
$0.197828
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۷۷۶.۹۶ ت
May 04, 2024
$0.190865
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۱۲۳.۶۱ ت
May 02, 2024
$0.180040
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۳۴۷.۴۸ ت
Apr 30, 2024
$0.200612
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۸۴۴.۹۲ ت
Apr 28, 2024
$0.208785
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳,۳۶۷.۸۰ ت
Apr 26, 2024
$0.209799
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴,۲۷۶.۹۰ ت
Apr 24, 2024
$0.220018
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴,۲۶۱.۹۲ ت
Apr 22, 2024
$0.218491
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳,۷۱۹.۹۱ ت
Apr 20, 2024
$0.206249
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۳,۵۲۶.۸۵ ت
Apr 18, 2024
$0.201648
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۴,۱۹۴.۸۸ ت
Apr 16, 2024
$0.210118
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۴,۰۰۷.۲۲ ت
Apr 14, 2024
$0.201415
۲۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۹,۶۷۰.۲۹ ت
Apr 12, 2024
$0.300994
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۹,۹۱۵.۰۱ ت
Apr 10, 2024
$0.306689
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۰,۶۰۰.۲۰ ت
Apr 08, 2024
$0.322439
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۰,۰۴۵.۳۹ ت
Apr 06, 2024
$0.308920