تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Rabi از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۶۱۷.۵۸ ت
Jul 16, 2024
$0.407052
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۸۰۲.۶۸ ت
Jul 16, 2024
$0.410688
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۵۲۷.۴۴ ت
Jul 15, 2024
$0.403516
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۷۶۷.۸۰ ت
Jul 15, 2024
$0.389193
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۴۹۵.۵۰ ت
Jul 14, 2024
$0.385230
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲۱,۸۸۶.۲۵ ت
Jul 14, 2024
$0.376680
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۱,۸۲۸.۸۹ ت
Jul 13, 2024
$0.375741
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۱,۷۷۸.۳۸ ت
Jul 13, 2024
$0.372502
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۱,۷۲۰.۵۶ ت
Jul 12, 2024
$0.369259
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۱,۸۸۹.۵۹ ت
Jul 12, 2024
$0.372290
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۱,۸۸۵.۶۰ ت
Jul 11, 2024
$0.373334
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۰۵۸.۷۳ ت
Jul 11, 2024
$0.375621
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۱,۸۶۸.۰۱ ت
Jul 10, 2024
$0.370076
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۱۹۰.۵۸ ت
Jul 10, 2024
$0.376341
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۲۱۰.۱۹ ت
Jul 09, 2024
$0.374884
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۱۱۴.۸۹ ت
Jul 09, 2024
$0.371214
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۴۲۷.۲۸ ت
Jul 08, 2024
$0.375546
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۷۴۹.۴۴ ت
Jul 08, 2024
$0.380241
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۳۰۷.۲۲ ت
Jul 07, 2024
$0.371177
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۵۱۸.۸۴ ت
Jul 07, 2024
$0.371564
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۸۲۰.۳۹ ت
Jul 06, 2024
$0.376021
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۴۰۶.۴۲ ت
Jul 06, 2024
$0.375477
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۸۶۵.۷۲ ت
Jul 05, 2024
$0.369177
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۱۷۹.۴۸ ت
Jul 05, 2024
$0.374508
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۱۱۴.۳۶ ت
Jul 04, 2024
$0.374318
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۱۲۷.۹۵ ت
Jul 04, 2024
$0.374566
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۰۰۱.۳۶ ت
Jul 03, 2024
$0.373183
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۸۴۰.۰۴ ت
Jul 03, 2024
$0.370455
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۰۸۸.۰۱ ت
Jul 02, 2024
$0.373070
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۰۸۹.۶۸ ت
Jul 02, 2024
$0.372090
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۱۸۶.۸۱ ت
Jul 01, 2024
$0.374337
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۱۵۲.۱۱ ت
Jul 01, 2024
$0.373508
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۲۲۷.۲۶ ت
Jun 30, 2024
$0.373140
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۱۹۰.۷۳ ت
Jun 30, 2024
$0.375181
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۰۹۷.۹۱ ت
Jun 29, 2024
$0.375939
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۸۱۸.۴۵ ت
Jun 29, 2024
$0.372482
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۹۵۹.۴۸ ت
Jun 28, 2024
$0.373203
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۹۵۲.۹۱ ت
Jun 28, 2024
$0.372784
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۹۳۰.۲۳ ت
Jun 27, 2024
$0.372325
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۷۳۰.۰۸ ت
Jun 27, 2024
$0.373113
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۷۷۷.۸۵ ت
Jun 26, 2024
$0.376870
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۷۶۷.۰۱ ت
Jun 26, 2024
$0.377430
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۸۹۶.۹۳ ت
Jun 25, 2024
$0.375781
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۰۹۲.۴۲ ت
Jun 25, 2024
$0.376926
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۸۸۵.۵۳ ت
Jun 24, 2024
$0.374629
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۶۵۷.۳۰ ت
Jun 24, 2024
$0.374661
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۴۹۸.۲۵ ت
Jun 23, 2024
$0.377044
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۲۲۲.۰۶ ت
Jun 23, 2024
$0.375154
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۱,۹۲۲.۸۴ ت
Jun 22, 2024
$0.369354
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۲۰۸.۷۷ ت
Jun 22, 2024
$0.374212