تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Predict Crypto از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴۸.۰۱ ت
Jul 19, 2024
$0.000830
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۴۳.۵۸ ت
Jul 18, 2024
$0.000754
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۴۳.۸۶ ت
Jul 18, 2024
$0.000759
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۴۳.۵۴ ت
Jul 18, 2024
$0.000751
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۴۳.۲۱ ت
Jul 18, 2024
$0.000746
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۴۴.۵۸ ت
Jul 17, 2024
$0.000770
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۴۴.۶۲ ت
Jul 17, 2024
$0.000771
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۴۳.۶۳ ت
Jul 17, 2024
$0.000753
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۴۲.۶۹ ت
Jul 17, 2024
$0.000735
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴۲.۸۹ ت
Jul 16, 2024
$0.000739
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴۰.۹۷ ت
Jul 16, 2024
$0.000706
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳۹.۶۵ ت
Jul 16, 2024
$0.000686
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴۰.۴۸ ت
Jul 16, 2024
$0.000698
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۸.۷۴ ت
Jul 15, 2024
$0.000666
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۷.۷۱ ت
Jul 15, 2024
$0.000646
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۷.۵۶ ت
Jul 15, 2024
$0.000645
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۶.۸۵ ت
Jul 15, 2024
$0.000629
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳۵.۲۶ ت
Jul 14, 2024
$0.000600
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳۹.۲۸ ت
Jul 14, 2024
$0.000672
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳۸.۶۰ ت
Jul 14, 2024
$0.000665
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳۸.۶۸ ت
Jul 14, 2024
$0.000665
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۷.۸۹ ت
Jul 13, 2024
$0.000651
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۷.۶۹ ت
Jul 13, 2024
$0.000648
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۷.۵۲ ت
Jul 13, 2024
$0.000644
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۷.۶۷ ت
Jul 13, 2024
$0.000644
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳۷.۷۹ ت
Jul 12, 2024
$0.000646
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳۸.۶۱ ت
Jul 12, 2024
$0.000656
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳۸.۴۲ ت
Jul 12, 2024
$0.000653
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳۸.۴۳ ت
Jul 12, 2024
$0.000653
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۸.۸۶ ت
Jul 11, 2024
$0.000663
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۸.۸۵ ت
Jul 11, 2024
$0.000662
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۹.۸۸ ت
Jul 11, 2024
$0.000677
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۰.۴۸ ت
Jul 11, 2024
$0.000689
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۰.۶۷ ت
Jul 10, 2024
$0.000692
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۸.۰۷ ت
Jul 10, 2024
$0.000644
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۷.۹۴ ت
Jul 10, 2024
$0.000646
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۸.۱۰ ت
Jul 10, 2024
$0.000646
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳۹.۲۲ ت
Jul 09, 2024
$0.000662
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳۹.۰۵ ت
Jul 09, 2024
$0.000659
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳۸.۹۶ ت
Jul 09, 2024
$0.000651
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳۹.۷۸ ت
Jul 09, 2024
$0.000667
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳۹.۳۱ ت
Jul 08, 2024
$0.000659
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴۱.۷۷ ت
Jul 08, 2024
$0.000699
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴۰.۵۴ ت
Jul 08, 2024
$0.000675
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴۲.۸۳ ت
Jul 08, 2024
$0.000715
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۲.۲۸ ت
Jul 07, 2024
$0.000706
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۲.۰۱ ت
Jul 07, 2024
$0.000699
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۳.۲۴ ت
Jul 07, 2024
$0.000716
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۳.۱۳ ت
Jul 07, 2024
$0.000711
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۴۳.۰۵ ت
Jul 06, 2024
$0.000709