تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Position Exchange از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۲۸.۶۶ ت
Jul 13, 2024
$0.005621
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۳۸.۴۱ ت
Jul 10, 2024
$0.005739
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۵۰.۰۶ ت
Jul 07, 2024
$0.005776
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳۷۶.۱۳ ت
Jul 04, 2024
$0.006091
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۷۳.۷۲ ت
Jul 01, 2024
$0.006029
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳۷۶.۵۲ ت
Jun 28, 2024
$0.006115
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۶۹.۲۰ ت
Jun 25, 2024
$0.006026
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳۵۵.۷۰ ت
Jun 22, 2024
$0.005993
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۵۹.۴۲ ت
Jun 19, 2024
$0.006069
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۳۷۰.۷۵ ت
Jun 16, 2024
$0.006322
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۷۰.۷۷ ت
Jun 13, 2024
$0.006286
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۳۷۶.۷۵ ت
Jun 10, 2024
$0.006379
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۹۰.۱۷ ت
Jun 07, 2024
$0.006642
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۳۷۸.۹۷ ت
Jun 04, 2024
$0.006422
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳۷۷.۳۶ ت
Jun 01, 2024
$0.006408
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۳۷۶.۱۷ ت
May 29, 2024
$0.006442
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۹۰.۲۸ ت
May 26, 2024
$0.006819
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۴۱۱.۷۷ ت
May 23, 2024
$0.007165
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۶۱.۶۸ ت
May 20, 2024
$0.007772
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۶۵.۸۶ ت
May 17, 2024
$0.007959
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۷۵.۸۳ ت
May 14, 2024
$0.008033
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۹۵.۶۶ ت
May 11, 2024
$0.008088
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۱۵.۷۲ ت
May 08, 2024
$0.008383
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۰۴.۳۰ ت
May 05, 2024
$0.008253
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۸۷.۵۱ ت
May 02, 2024
$0.007890
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۶۹.۵۷ ت
Apr 29, 2024
$0.012644
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۵۲.۵۲ ت
Apr 26, 2024
$0.013379
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۵۳.۷۴ ت
Apr 23, 2024
$0.014592
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۷۱.۷۴ ت
Apr 20, 2024
$0.014608
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۹۸۱.۴۳ ت
Apr 17, 2024
$0.014744
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۳۳.۴۶ ت
Apr 14, 2024
$0.014860
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۲۱.۸۶ ت
Apr 11, 2024
$0.015723
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۲۶.۲۱ ت
Apr 08, 2024
$0.016062
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۸۱.۳۲ ت
Apr 05, 2024
$0.016675
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۲۷.۳۵ ت
Apr 02, 2024
$0.017877
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۴۴.۳۲ ت
Mar 30, 2024
$0.016838
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۴۹.۴۳ ت
Mar 27, 2024
$0.017049
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۸۵.۱۶ ت
Mar 24, 2024
$0.017498
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۳۲.۶۴ ت
Mar 21, 2024
$0.016845
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۶۰.۴۱ ت
Mar 18, 2024
$0.017576
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱,۱۰۳.۰۵ ت
Mar 15, 2024
$0.018363
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱,۱۲۳.۳۰ ت
Mar 12, 2024
$0.018835
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۹۸۱.۸۶ ت
Mar 09, 2024
$0.016428
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۹۰۰.۶۶ ت
Mar 06, 2024
$0.015101
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۸۳۰.۵۶ ت
Mar 03, 2024
$0.014011
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۸۰۹.۹۰ ت
Feb 29, 2024
$0.013863
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۷۸۰.۱۴ ت
Feb 26, 2024
$0.013603
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۷۸۲.۲۶ ت
Feb 23, 2024
$0.013638
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۷۲۳.۴۱ ت
Feb 20, 2024
$0.012843
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۷۳۰.۰۴ ت
Feb 17, 2024
$0.013100