تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Pkoin از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۳۰۳.۱۰ ت
Jul 13, 2024
$0.381477
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۱۳۷.۲۲ ت
Jul 10, 2024
$0.375436
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۹۰۴.۴۰ ت
Jul 07, 2024
$0.394696
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۷,۰۴۹.۰۷ ت
Jul 04, 2024
$0.438070
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۷,۷۰۴.۰۶ ت
Jul 01, 2024
$0.446944
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۷۸۸.۷۶ ت
Jun 28, 2024
$0.467566
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۷,۵۰۷.۳۰ ت
Jun 25, 2024
$0.448988
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۷,۶۹۴.۳۹ ت
Jun 22, 2024
$0.466644
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۸,۱۵۹.۸۷ ت
Jun 19, 2024
$0.475496
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۲۸,۲۹۰.۸۳ ت
Jun 16, 2024
$0.482478
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۸,۳۴۷.۷۶ ت
Jun 13, 2024
$0.480678
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۸,۵۱۶.۹۷ ت
Jun 10, 2024
$0.482904
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۸,۶۹۸.۰۲ ت
Jun 07, 2024
$0.488635
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۲۹,۳۵۲.۸۷ ت
Jun 04, 2024
$0.497417
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۹,۴۴۰.۹۲ ت
Jun 01, 2024
$0.499939
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۲۹,۳۱۸.۵۷ ت
May 29, 2024
$0.502150
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۸,۷۱۰.۳۸ ت
May 26, 2024
$0.501671
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۲۹,۳۳۸.۴۳ ت
May 23, 2024
$0.510535
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۰,۳۶۸.۱۷ ت
May 20, 2024
$0.511283
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۰,۷۷۵.۸۷ ت
May 17, 2024
$0.525831
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۰,۶۴۹.۵۲ ت
May 14, 2024
$0.517461
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱,۷۸۲.۸۱ ت
May 11, 2024
$0.518670
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱,۰۵۹.۹۵ ت
May 08, 2024
$0.504929
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۳,۱۴۹.۰۸ ت
May 05, 2024
$0.542529
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۲,۸۳۹.۵۵ ت
May 02, 2024
$0.531521
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۲,۴۱۲.۰۵ ت
Apr 29, 2024
$0.532528
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۴,۱۹۳.۲۲ ت
Apr 26, 2024
$0.536642
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۵,۰۷۷.۰۱ ت
Apr 23, 2024
$0.536669
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۷,۵۹۳.۴۵ ت
Apr 20, 2024
$0.565140
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۴۰,۰۱۷.۶۹ ت
Apr 17, 2024
$0.601218
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۴۲,۲۵۳.۰۵ ت
Apr 14, 2024
$0.607572
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۳۲,۹۳۷.۲۳ ت
Apr 11, 2024
$0.506793
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۶,۰۶۹.۰۳ ت
Apr 08, 2024
$0.408039
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۹,۷۱۸.۸۶ ت
Apr 05, 2024
$0.304096
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۷,۸۴۶.۳۵ ت
Apr 02, 2024
$0.283014
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱۹,۲۲۳.۱۳ ت
Mar 30, 2024
$0.309948
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۶,۹۹۲.۶۸ ت
Mar 27, 2024
$0.276068
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۸,۴۸۵.۱۲ ت
Mar 24, 2024
$0.298079
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۷,۸۴۸.۱۸ ت
Mar 21, 2024
$0.291156
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۹,۷۴۵.۰۳ ت
Mar 18, 2024
$0.327283
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۹,۹۷۸.۲۹ ت
Mar 15, 2024
$0.332600
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۹,۸۲۱.۸۴ ت
Mar 12, 2024
$0.332369
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۸,۴۱۹.۰۱ ت
Mar 09, 2024
$0.308177
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۹,۴۰۰.۶۷ ت
Mar 06, 2024
$0.325301
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۵,۵۷۸.۰۱ ت
Mar 03, 2024
$0.262791
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۶,۰۶۳.۴۷ ت
Feb 29, 2024
$0.274974
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۵,۳۶۲.۳۶ ت
Feb 26, 2024
$0.267882
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱۴,۶۴۱.۱۷ ت
Feb 23, 2024
$0.255252
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۶,۱۹۳.۸۲ ت
Feb 20, 2024
$0.287514
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۱۶,۳۲۲.۴۲ ت
Feb 17, 2024
$0.292899