تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Plerf از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲.۵۳ ت
Jul 18, 2024
$0.000043
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲.۵۴ ت
Jul 18, 2024
$0.000043
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۵۵ ت
Jul 17, 2024
$0.000044
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۵۵ ت
Jul 17, 2024
$0.000044
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲.۵۵ ت
Jul 16, 2024
$0.000044
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲.۵۷ ت
Jul 16, 2024
$0.000044
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۱ ت
Jul 15, 2024
$0.000041
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۲ ت
Jul 15, 2024
$0.000041
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲.۲۹ ت
Jul 14, 2024
$0.000039
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۷ ت
Jul 14, 2024
$0.000042
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۶ ت
Jul 13, 2024
$0.000040
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۸ ت
Jul 13, 2024
$0.000040
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۹ ت
Jul 12, 2024
$0.000040
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۲ ت
Jul 12, 2024
$0.000039
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۰ ت
Jul 11, 2024
$0.000040
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۰ ت
Jul 11, 2024
$0.000040
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۸ ت
Jul 10, 2024
$0.000037
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۸ ت
Jul 10, 2024
$0.000037
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۲۱ ت
Jul 09, 2024
$0.000037
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۲۰ ت
Jul 09, 2024
$0.000036
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲.۲۲ ت
Jul 08, 2024
$0.000037
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۵ ت
Jul 08, 2024
$0.000041
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۶۵ ت
Jul 07, 2024
$0.000044
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۷۲ ت
Jul 07, 2024
$0.000045
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲.۷۸ ت
Jul 06, 2024
$0.000045
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲.۷۱ ت
Jul 06, 2024
$0.000045
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴.۵۸ ت
Jul 05, 2024
$0.000073
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳.۶۵ ت
Jul 05, 2024
$0.000059
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۷ ت
Jul 04, 2024
$0.000035
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۷ ت
Jul 04, 2024
$0.000035
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۷ ت
Jul 03, 2024
$0.000035
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲.۲۸ ت
Jul 03, 2024
$0.000037
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲.۲۰ ت
Jul 02, 2024
$0.000035
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲.۲۱ ت
Jul 02, 2024
$0.000035
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۰۷ ت
Jul 01, 2024
$0.000033
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۰۸ ت
Jul 01, 2024
$0.000033
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲.۰۸ ت
Jun 30, 2024
$0.000033
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۳ ت
Jun 30, 2024
$0.000034
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۲ ت
Jun 29, 2024
$0.000034
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۰۷ ت
Jun 29, 2024
$0.000033
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۲ ت
Jun 28, 2024
$0.000034
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۲ ت
Jun 28, 2024
$0.000034
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۹۳ ت
Jun 27, 2024
$0.000031
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۹۱ ت
Jun 27, 2024
$0.000031
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱.۸۹ ت
Jun 26, 2024
$0.000031
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱.۸۹ ت
Jun 26, 2024
$0.000031
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۷۴ ت
Jun 25, 2024
$0.000028
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۷۵ ت
Jun 25, 2024
$0.000028
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱.۷۵ ت
Jun 24, 2024
$0.000028
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱.۸۵ ت
Jun 24, 2024
$0.000030