تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت PLAYA3ULL GAMES از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

4.73%
$0.001319
۷۶ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۱۵ تومان
معاملات روزانه $449,373
ارزش بازار $6,231,851
سکه در گردش 4,723,235,871 3ULL
ارزش بازار رقیق شده $65,970,145
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷۵.۴۰ ت
Jul 13, 2024
$0.001289
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷۲.۱۸ ت
Jul 11, 2024
$0.001228
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۷۱.۶۱ ت
Jul 09, 2024
$0.001202
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸۲.۶۴ ت
Jul 07, 2024
$0.001363
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۷۴.۶۶ ت
Jul 05, 2024
$0.001206
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۸۱.۱۱ ت
Jul 03, 2024
$0.001315
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۷۸.۱۳ ت
Jul 01, 2024
$0.001260
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۷۷.۶۴ ت
Jun 29, 2024
$0.001267
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۷۹.۳۳ ت
Jun 27, 2024
$0.001302
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۷۸.۰۴ ت
Jun 25, 2024
$0.001273
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۸۳.۵۴ ت
Jun 23, 2024
$0.001410
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۹۱.۴۴ ت
Jun 21, 2024
$0.001538
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۷۴.۴۰ ت
Jun 19, 2024
$0.001256
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۸۰.۵۳ ت
Jun 17, 2024
$0.001372
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۷۸.۷۷ ت
Jun 15, 2024
$0.001331
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۹۴.۳۳ ت
Jun 13, 2024
$0.001599
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۹۶.۷۱ ت
Jun 11, 2024
$0.001630
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۲.۴۱ ت
Jun 09, 2024
$0.001733
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۵.۰۵ ت
Jun 07, 2024
$0.001958
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۷.۱۷ ت
Jun 05, 2024
$0.002007
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۹۴.۹۲ ت
Jun 03, 2024
$0.001604
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۳.۸۷ ت
Jun 01, 2024
$0.001763
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۰.۵۴ ت
May 30, 2024
$0.001717
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۲.۲۵ ت
May 28, 2024
$0.001944
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۱.۴۷ ت
May 26, 2024
$0.001947
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۷.۸۱ ت
May 24, 2024
$0.002023
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۶.۷۹ ت
May 22, 2024
$0.002222
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۵.۶۲ ت
May 20, 2024
$0.001946
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۴.۰۶ ت
May 18, 2024
$0.002131
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳۳.۵۰ ت
May 16, 2024
$0.002272
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۹.۹۶ ت
May 14, 2024
$0.002194
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳۲.۴۷ ت
May 12, 2024
$0.002178
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳۸.۲۰ ت
May 10, 2024
$0.002258
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴۳.۲۳ ت
May 08, 2024
$0.002328
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴۶.۴۶ ت
May 06, 2024
$0.002408
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴۴.۸۵ ت
May 04, 2024
$0.002347
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۸.۲۳ ت
May 02, 2024
$0.002075
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۷.۱۸ ت
Apr 30, 2024
$0.002066
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۵.۶۸ ت
Apr 28, 2024
$0.002042
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳۸.۱۷ ت
Apr 26, 2024
$0.002168
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷۱.۵۳ ت
Apr 24, 2024
$0.002643
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶۲.۴۴ ت
Apr 22, 2024
$0.002488
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶۰.۲۰ ت
Apr 20, 2024
$0.002408
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۶۱.۱۷ ت
Apr 18, 2024
$0.002402
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۶۵.۱۲ ت
Apr 16, 2024
$0.002444
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۷۹.۹۲ ت
Apr 14, 2024
$0.002587
۲۴ فروردین ۱۴۰۳
۲۲۷.۲۳ ت
Apr 12, 2024
$0.003477
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۰۲.۹۸ ت
Apr 10, 2024
$0.003125
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۱۶.۴۳ ت
Apr 08, 2024
$0.003387
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۰۰.۹۱ ت
Apr 06, 2024
$0.003096