تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Pandora از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۱۴۱,۹۲۵,۳۲۳.۵۳ ت
Jul 25, 2024
$2,416.55
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۱۴۶,۰۴۲,۰۲۱.۰۶ ت
Jul 24, 2024
$2,511.51
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۱۴۵,۹۴۷,۷۱۷.۴۲ ت
Jul 24, 2024
$2,504.12
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۱۴۷,۹۶۸,۳۹۲.۵۳ ت
Jul 23, 2024
$2,532.83
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۱۴۹,۴۳۸,۱۵۳.۰۰ ت
Jul 23, 2024
$2,574.52
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱۴۷,۹۷۴,۷۰۰.۹۱ ت
Jul 22, 2024
$2,553.22
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱۴۸,۲۰۲,۸۰۵.۷۰ ت
Jul 22, 2024
$2,579.18
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴۷,۹۲۴,۳۳۰.۴۷ ت
Jul 21, 2024
$2,571.52
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴۸,۰۹۹,۵۵۸.۱۹ ت
Jul 21, 2024
$2,581.90
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱۴۷,۳۸۳,۱۰۵.۰۳ ت
Jul 20, 2024
$2,568.74
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱۴۷,۸۵۳,۴۰۲.۷۰ ت
Jul 20, 2024
$2,585.86
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۴۶,۶۴۹,۸۶۸.۴۱ ت
Jul 19, 2024
$2,533.66
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۴۸,۰۶۸,۲۶۶.۴۶ ت
Jul 19, 2024
$2,559.40
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۴۸,۸۴۳,۱۱۸.۹۰ ت
Jul 18, 2024
$2,575.49
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۴۷,۱۵۵,۵۰۰.۱۱ ت
Jul 18, 2024
$2,542.73
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۴۹,۴۰۵,۸۲۵.۸۸ ت
Jul 17, 2024
$2,582.64
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۴۹,۸۴۰,۶۶۰.۴۷ ت
Jul 17, 2024
$2,582.21
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۴۸,۸۵۹,۳۹۵.۴۰ ت
Jul 16, 2024
$2,565.61
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۵۶,۴۳۸,۲۱۸.۸۹ ت
Jul 16, 2024
$2,699.16
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۵۵,۷۱۵,۵۶۵.۴۰ ت
Jul 15, 2024
$2,670.66
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۴۵,۵۷۳,۳۷۵.۲۷ ت
Jul 15, 2024
$2,488.43
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۴۳,۱۶۰,۷۳۴.۰۷ ت
Jul 14, 2024
$2,451.59
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۴۱,۷۱۷,۳۱۲.۳۸ ت
Jul 14, 2024
$2,439.07
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴۱,۰۲۸,۸۸۴.۰۳ ت
Jul 13, 2024
$2,427.53
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴۸,۱۲۸,۵۶۸.۵۵ ت
Jul 13, 2024
$2,533.62
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۴۲,۵۴۶,۲۶۲.۲۶ ت
Jul 12, 2024
$2,423.34
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۴۸,۸۷۰,۶۶۱.۵۲ ت
Jul 12, 2024
$2,531.94
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴۸,۷۹۱,۲۴۳.۱۰ ت
Jul 11, 2024
$2,538.14
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴۶,۷۶۸,۸۲۴.۶۷ ت
Jul 11, 2024
$2,498.17
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۴۷,۲۴۴,۰۳۳.۳۲ ت
Jul 10, 2024
$2,491.83
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۴۳,۳۵۳,۲۰۱.۲۳ ت
Jul 10, 2024
$2,431.19
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۴۷,۲۲۹,۰۲۶.۴۶ ت
Jul 09, 2024
$2,485.06
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۳۱,۵۰۱,۷۵۲.۶۵ ت
Jul 09, 2024
$2,207.34
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۳۳,۸۷۶,۳۴۳.۳۰ ت
Jul 08, 2024
$2,241.77
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۲۹,۳۱۶,۶۶۳.۳۹ ت
Jul 08, 2024
$2,161.43
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۳۴,۱۵۷,۰۰۹.۰۸ ت
Jul 07, 2024
$2,232.28
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۳۷,۸۳۹,۱۹۴.۱۴ ت
Jul 07, 2024
$2,274.36
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۳۵,۰۱۶,۲۴۲.۵۱ ت
Jul 06, 2024
$2,224.72
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۲۸,۷۰۶,۰۰۴.۵۳ ت
Jul 06, 2024
$2,156.80
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۳۰,۹۲۰,۲۸۸.۵۳ ت
Jul 05, 2024
$2,113.76
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۳۷,۱۳۹,۳۰۱.۹۰ ت
Jul 05, 2024
$2,215.74
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۴۰,۳۳۹,۴۴۸.۳۰ ت
Jul 04, 2024
$2,272.68
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۵۳,۲۷۴,۹۸۵.۷۱ ت
Jul 04, 2024
$2,482.34
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۵۸,۵۷۹,۹۸۸.۰۲ ت
Jul 03, 2024
$2,572.86
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۷۶,۸۲۶,۵۲۳.۳۶ ت
Jul 03, 2024
$2,868.04
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۷۸,۷۲۵,۷۸۲.۰۹ ت
Jul 02, 2024
$2,887.96
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۷۸,۳۳۶,۳۶۹.۰۳ ت
Jul 02, 2024
$2,873.88
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۸۰,۳۵۲,۰۴۰.۴۸ ت
Jul 01, 2024
$2,911.67
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۷۷,۹۸۲,۱۰۹.۰۱ ت
Jul 01, 2024
$2,871.35
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۷۶,۸۶۶,۳۳۸.۴۶ ت
Jun 30, 2024
$2,841.31

افزودن تراکنش

Pandora

PANDORA

  • PANDORA
  • IRT
  • USD