تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت PAC Project از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۹۹.۵۹ ت
Jul 21, 2024
$0.043577
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۶۹.۵۱ ت
Jul 20, 2024
$0.044940
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۷۳.۵۳ ت
Jul 19, 2024
$0.039298
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۰۰.۳۹ ت
Jul 18, 2024
$0.043204
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۴۵.۰۱ ت
Jul 17, 2024
$0.047305
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۳۸.۰۲ ت
Jul 16, 2024
$0.047241
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۷۰.۷۱ ت
Jul 15, 2024
$0.055909
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۶۳.۶۸ ت
Jul 14, 2024
$0.047565
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۰۷.۵۳ ت
Jul 13, 2024
$0.053152
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۳۴۸.۰۲ ت
Jul 12, 2024
$0.039934
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۰۱.۱۱ ت
Jul 11, 2024
$0.037465
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۷۶.۳۸ ت
Jul 10, 2024
$0.035214
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۶۳.۸۸ ت
Jul 09, 2024
$0.036322
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۸۹.۲۶ ت
Jul 08, 2024
$0.033249
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۳۳۶.۳۱ ت
Jul 07, 2024
$0.038549
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۹۳.۳۳ ت
Jul 06, 2024
$0.035079
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۳۷۵.۴۸ ت
Jul 05, 2024
$0.038382
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۳۶۵.۶۲ ت
Jul 04, 2024
$0.038312
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۸۷.۷۲ ت
Jul 03, 2024
$0.035483
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۵۷.۶۱ ت
Jul 02, 2024
$0.034769
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۸۳.۱۳ ت
Jul 01, 2024
$0.036833
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۸۲.۲۴ ت
Jun 30, 2024
$0.035304
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۲۱.۹۵ ت
Jun 29, 2024
$0.034638
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲,۳۹۴.۶۱ ت
Jun 28, 2024
$0.038891
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۱۶.۷۳ ت
Jun 27, 2024
$0.036387
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۸۳.۱۱ ت
Jun 26, 2024
$0.036191
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۰۲.۰۸ ت
Jun 25, 2024
$0.034311
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۲۰.۰۱ ت
Jun 24, 2024
$0.033403
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۳۱.۸۴ ت
Jun 23, 2024
$0.032613
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۳۱.۶۹ ت
Jun 22, 2024
$0.035918
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۶۴.۸۵ ت
Jun 21, 2024
$0.036423
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱,۸۹۸.۸۳ ت
Jun 20, 2024
$0.032152
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲,۱۰۸.۷۲ ت
Jun 19, 2024
$0.035607
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
۲,۱۷۶.۸۲ ت
Jun 18, 2024
$0.036869
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۲,۳۹۴.۹۴ ت
Jun 17, 2024
$0.040809
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۲,۲۷۹.۲۹ ت
Jun 16, 2024
$0.038871
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۲,۲۹۱.۳۵ ت
Jun 15, 2024
$0.038720
۲۵ خرداد ۱۴۰۳
۲,۲۰۷.۶۸ ت
Jun 14, 2024
$0.037273
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲,۲۰۳.۴۴ ت
Jun 13, 2024
$0.037362
۲۳ خرداد ۱۴۰۳
۲,۰۶۶.۶۸ ت
Jun 12, 2024
$0.034954
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۲,۲۱۱.۱۶ ت
Jun 11, 2024
$0.037271
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۲,۵۵۳.۱۰ ت
Jun 10, 2024
$0.043234
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۲,۶۶۲.۵۳ ت
Jun 09, 2024
$0.045057
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
۲,۷۶۰.۷۶ ت
Jun 08, 2024
$0.046698
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲,۹۲۸.۰۰ ت
Jun 07, 2024
$0.049851
۱۷ خرداد ۱۴۰۳
۲,۹۳۹.۴۱ ت
Jun 06, 2024
$0.050123
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۲,۹۵۵.۷۵ ت
Jun 05, 2024
$0.050635
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۲,۵۴۰.۲۰ ت
Jun 04, 2024
$0.043046
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۲,۵۳۴.۷۱ ت
Jun 03, 2024
$0.042851
۱۳ خرداد ۱۴۰۳
۲,۸۶۶.۶۳ ت
Jun 02, 2024
$0.049261