تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت OptionRoom از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۵.۶۳ ت
Jul 11, 2024
$0.000776
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵۸.۱۴ ت
Jul 07, 2024
$0.000959
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۵۲.۴۸ ت
Jul 03, 2024
$0.000851
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴۰.۲۴ ت
Jun 29, 2024
$0.000656
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴۰.۱۶ ت
Jun 25, 2024
$0.000655
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۴۳.۳۲ ت
Jun 21, 2024
$0.000728
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۵۱.۶۲ ت
Jun 17, 2024
$0.000879
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۴.۹۶ ت
Jun 13, 2024
$0.000931
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۶۷.۵۰ ت
Jun 09, 2024
$0.001142
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۷۵.۹۳ ت
Jun 05, 2024
$0.001300
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۶۴.۶۱ ت
Jun 01, 2024
$0.001097
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۶۴.۹۵ ت
May 28, 2024
$0.001125
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۶۹.۱۲ ت
May 24, 2024
$0.001187
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۰.۹۷ ت
May 20, 2024
$0.001700
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۰.۶۸ ت
May 16, 2024
$0.001203
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۱.۵۵ ت
May 12, 2024
$0.001340
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۲.۳۶ ت
May 08, 2024
$0.001826
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۱.۸۵ ت
May 04, 2024
$0.001974
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴۵.۱۵ ت
Apr 30, 2024
$0.002358
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴۷.۹۶ ت
Apr 26, 2024
$0.002322
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵۱.۱۰ ت
Apr 22, 2024
$0.002314
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۵۸.۹۰ ت
Apr 18, 2024
$0.002368
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۴۹.۰۵ ت
Apr 14, 2024
$0.002143
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۷۰.۲۶ ت
Apr 10, 2024
$0.002622
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۹۳.۰۱ ت
Apr 06, 2024
$0.001433
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۸۱.۵۹ ت
Apr 02, 2024
$0.001293
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۶۴.۸۳ ت
Mar 29, 2024
$0.001049
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۶۵.۹۷ ت
Mar 25, 2024
$0.001068
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۶۵.۵۷ ت
Mar 21, 2024
$0.001069
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۶۶.۰۲ ت
Mar 17, 2024
$0.001104
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۴۷.۶۶ ت
Mar 13, 2024
$0.000798
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳۷.۳۸ ت
Mar 09, 2024
$0.000625
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۳۴.۷۳ ت
Mar 05, 2024
$0.000575
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۳۷.۹۲ ت
Mar 01, 2024
$0.000640
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۸.۵۸ ت
Feb 26, 2024
$0.000672
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۷.۷۶ ت
Feb 22, 2024
$0.000487
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۹.۶۰ ت
Feb 18, 2024
$0.000528
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۳۵.۰۱ ت
Feb 14, 2024
$0.000634
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۳۹.۱۵ ت
Feb 10, 2024
$0.000713
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۳۳.۹۲ ت
Feb 06, 2024
$0.000613
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۳۵.۶۱ ت
Feb 02, 2024
$0.000611
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۴۵.۵۰ ت
Jan 29, 2024
$0.000799
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۷.۳۶ ت
Jan 25, 2024
$0.000492
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۳۷.۸۳ ت
Jan 21, 2024
$0.000703
۲۷ دی ۱۴۰۲
۴۲.۹۳ ت
Jan 17, 2024
$0.000804
۲۳ دی ۱۴۰۲
۳۵.۴۹ ت
Jan 13, 2024
$0.000676
۱۹ دی ۱۴۰۲
۲,۴۸۳.۵۴ ت
Jan 09, 2024
$0.048272
۱۵ دی ۱۴۰۲
۲,۴۰۴.۳۱ ت
Jan 05, 2024
$0.046629
۱۱ دی ۱۴۰۲
۲,۳۱۲.۴۰ ت
Jan 01, 2024
$0.045171
۰۷ دی ۱۴۰۲
۲,۳۰۰.۲۷ ت
Dec 28, 2023
$0.045461