تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Omchain از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۳۷۹.۳۶ ت
Jul 25, 2024
$0.006459
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۳۷۵.۴۷ ت
Jul 22, 2024
$0.006534
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳۹۱.۵۲ ت
Jul 19, 2024
$0.006767
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴۰۳.۱۲ ت
Jul 16, 2024
$0.006955
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۶۵.۶۱ ت
Jul 13, 2024
$0.006253
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۷۰.۳۵ ت
Jul 10, 2024
$0.006281
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۰۸.۷۳ ت
Jul 07, 2024
$0.006748
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۲۷.۱۸ ت
Jul 04, 2024
$0.006918
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۶۰.۲۴ ت
Jul 01, 2024
$0.007424
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴۶۶.۴۷ ت
Jun 28, 2024
$0.007576
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴۴۸.۰۱ ت
Jun 25, 2024
$0.007313
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۵۲۴.۹۹ ت
Jun 22, 2024
$0.008846
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۵۴۸.۴۰ ت
Jun 19, 2024
$0.009260
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۵۸۶.۵۹ ت
Jun 16, 2024
$0.010004
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۶۴۸.۸۲ ت
Jun 13, 2024
$0.011001
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۶۷۷.۱۴ ت
Jun 10, 2024
$0.011466
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۷۹۶.۴۵ ت
Jun 07, 2024
$0.013561
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۶۰۱.۰۳ ت
Jun 04, 2024
$0.010185
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۶۱۶.۸۰ ت
Jun 01, 2024
$0.010473
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۶۲۰.۳۷ ت
May 29, 2024
$0.010625
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۶۳۰.۸۱ ت
May 26, 2024
$0.011022
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۶۴۱.۴۷ ت
May 23, 2024
$0.011162
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۴۷.۵۳ ت
May 20, 2024
$0.010902
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۴۸.۶۶ ت
May 17, 2024
$0.011083
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۴۵.۵۰ ت
May 14, 2024
$0.012586
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۸۸.۷۸ ت
May 11, 2024
$0.012872
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۶۹.۹۷ ت
May 08, 2024
$0.012517
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۱۷.۷۰ ت
May 05, 2024
$0.011746
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۷۵.۶۶ ت
May 02, 2024
$0.010935
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۹۴.۹۵ ت
Apr 29, 2024
$0.011418
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۴۴.۲۴ ت
Apr 26, 2024
$0.011680
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۵۴.۷۳ ت
Apr 23, 2024
$0.011547
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۲۱.۷۲ ت
Apr 20, 2024
$0.010849
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۷۱۹.۴۹ ت
Apr 17, 2024
$0.010809
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۷۴۲.۲۷ ت
Apr 14, 2024
$0.010673
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۸۴۸.۹۴ ت
Apr 11, 2024
$0.013062
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۸۵۳.۷۳ ت
Apr 08, 2024
$0.013362
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۸۷۶.۲۰ ت
Apr 05, 2024
$0.013512
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۸۷۰.۲۷ ت
Apr 02, 2024
$0.013801
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۲۲.۴۶ ت
Mar 30, 2024
$0.016485
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۴۰.۰۰ ت
Mar 27, 2024
$0.016896
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۵۵.۶۵ ت
Mar 24, 2024
$0.018635
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۲۳۰.۱۶ ت
Mar 21, 2024
$0.020067
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱,۱۴۳.۶۴ ت
Mar 18, 2024
$0.018956
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱,۲۸۸.۶۸ ت
Mar 15, 2024
$0.021454
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱,۵۰۷.۲۰ ت
Mar 12, 2024
$0.025272
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱,۵۰۷.۱۹ ت
Mar 09, 2024
$0.025217
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱,۲۴۶.۰۴ ت
Mar 06, 2024
$0.020893
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱,۳۱۰.۵۰ ت
Mar 03, 2024
$0.022107
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۱۷.۸۸ ت
Feb 29, 2024
$0.017424

افزودن تراکنش

Omchain

OMC

  • OMC
  • IRT
  • USD