تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Novara Calcio Fan Token از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۷,۹۰۸.۹۳ ت
Jul 23, 2024
$0.136255
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۲۵۶.۰۶ ت
Jul 19, 2024
$0.177279
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۷,۷۹۶.۶۷ ت
Jul 15, 2024
$0.133276
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷,۳۰۷.۵۵ ت
Jul 11, 2024
$0.124434
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶,۶۷۵.۳۹ ت
Jul 07, 2024
$0.110145
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۷۸۱.۲۵ ت
Jul 03, 2024
$0.174867
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۶۰۹.۶۷ ت
Jun 29, 2024
$0.205836
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۰۰۷.۲۱ ت
Jun 25, 2024
$0.163343
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۲۰۱.۹۰ ت
Jun 21, 2024
$0.171645
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۲۴۳.۶۹ ت
Jun 17, 2024
$0.191589
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۲,۷۴۹.۲۱ ت
Jun 13, 2024
$0.216180
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۰,۵۳۵.۷۷ ت
Jun 09, 2024
$0.178296
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۳,۸۷۱.۶۴ ت
Jun 05, 2024
$0.237636
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۲,۷۰۱.۶۵ ت
Jun 01, 2024
$0.215688
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۵,۶۸۱.۶۱ ت
May 28, 2024
$0.271655
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۰,۷۷۴.۲۹ ت
May 24, 2024
$0.185069
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۶۸۷.۲۳ ت
May 20, 2024
$0.196768
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۳۶۳.۴۱ ت
May 16, 2024
$0.193428
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۵۴۴.۸۶ ت
May 12, 2024
$0.206268
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۵۲۶.۳۴ ت
May 08, 2024
$0.203635
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵,۷۴۹.۵۶ ت
May 04, 2024
$0.255247
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶,۰۳۹.۰۵ ت
Apr 30, 2024
$0.260590
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸,۶۹۵.۶۴ ت
Apr 26, 2024
$0.293416
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸,۱۷۲.۴۲ ت
Apr 22, 2024
$0.278400
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۰,۹۵۰.۳۵ ت
Apr 18, 2024
$0.312312
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۲,۲۵۳.۰۹ ت
Apr 14, 2024
$0.319985
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۳,۴۶۶.۳۹ ت
Apr 10, 2024
$0.361380
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۱,۶۴۶.۲۵ ت
Apr 06, 2024
$0.333591
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲۳,۹۰۹.۵۷ ت
Apr 02, 2024
$0.379168
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۴,۱۳۹.۷۱ ت
Mar 29, 2024
$0.390619
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۳,۱۸۴.۸۹ ت
Mar 25, 2024
$0.375567
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۴,۳۳۲.۵۷ ت
Mar 21, 2024
$0.396936
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۷,۰۰۹.۶۸ ت
Mar 17, 2024
$0.284533
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۹,۴۴۷.۰۹ ت
Mar 13, 2024
$0.325768
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲۵,۱۴۲.۴۸ ت
Mar 09, 2024
$0.420671
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۹,۹۴۵.۸۳ ت
Mar 05, 2024
$0.330669
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۹,۸۷۳.۷۱ ت
Mar 01, 2024
$0.335704
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۰,۸۴۳.۲۹ ت
Feb 26, 2024
$0.363456
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۲,۰۵۳.۹۷ ت
Feb 22, 2024
$0.387101
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۸,۲۶۸.۲۵ ت
Feb 18, 2024
$0.326230
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۸,۲۷۲.۳۶ ت
Feb 14, 2024
$0.331294
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۰,۶۳۲.۷۸ ت
Feb 10, 2024
$0.376067
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۲۱,۳۹۶.۱۹ ت
Feb 06, 2024
$0.386628
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۲۳,۷۶۸.۹۶ ت
Feb 02, 2024
$0.408072
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۳,۳۴۳.۷۸ ت
Jan 29, 2024
$0.410220
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۲,۴۷۹.۶۴ ت
Jan 25, 2024
$0.404874
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۴,۴۰۰.۳۲ ت
Jan 21, 2024
$0.453457
۲۷ دی ۱۴۰۲
۲۳,۶۷۳.۳۱ ت
Jan 17, 2024
$0.443320
۲۳ دی ۱۴۰۲
۲۰,۸۶۱.۱۱ ت
Jan 13, 2024
$0.397596
۱۹ دی ۱۴۰۲
۲۰,۶۰۰.۹۶ ت
Jan 09, 2024
$0.400419

افزودن تراکنش

Novara Calcio Fan Token

NOV

  • NOV
  • IRT
  • USD